En resursstark och säker vård

Vi vill att vården ständigt ska ha en överkapacitet för att aldrig behöva göra avkall på kvaliteten i sjuk- och äldrevården, skriver Stina Jansson och Leia Nordin, F!.

13 augusti 2018 12:00

I UNT den 7 augusti skriver Nina König om krisen inom vården. Artikeln beskriver hur vårdskadorna ökar när personalen är överbelamrad. I artikeln intervjuas Patrik Söderberg, chefsläkare på Stockholms läns landsting. Söderberg påstår att patienternas säkerhet, trots den ansträngda situationen för vårdpersonalen, inte påverkas nämnvärt. Resonemanget är både naivt och upprörande.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor är huvudpelarna i en välmående vård, såväl för personal som patienter.

Vården karaktäriseras av platsbrist, orimlig arbetsbörda och scheman som inte går ihop. Problemen återfinns inom både sjukvård och hemvård, och både patienter och brukare påverkas i allra högsta grad. Vi måste ställa högre krav, inte bara på vården vi ger till våra äldre och sjuka, utan även på de arbetsförhållanden som råder inom vården. När personalen är sjuk, sönderstressad och underbemannad – det är då misstagen sker. Det är då vingliga lyft skadar ryggar, det är då medicin glöms bort, det är då någon ramlar i duschen – det är då vården ser ut som den mardröm vi ofta möter eller ser i medierna.

Vården behöver ökade resurser och fler anställda. Åtgärderna är nödvändiga för att hjälpa de eldsjälar som sliter dag ut och dag in för att ta hand om våra medmänniskor.

För inom samtliga delar av vården arbetar människor som hoppar över luncher, raster och toalettbesök. Människor som cyklar med APO-doser till patienters hem efter arbetstid, som jobbar övertid för att hinna handla åt en äldre. Eldsjälar som tvättar, tröstar, städar, byter blöjor, lyfter, torkar, samtalar och tar hand om anhöriga – även när tiden inte finns. Och tiden finns nästan aldrig. Det är de här eldsjälarna som Uppsala kommun och region måste värna om.

Feministiskt Initiativ vill se en vård med ökad personaltäthet, trygga anställningar och arbetstider som ser till både den anställdas och vårdtagarens behov av stabilitet.

Vi vill se fasta anställningar, sex timmars arbetsdag och att personalen får större inflytande över sin egen arbetsplats. Vi vill att vården ständigt ska ha en överkapacitet för att aldrig behöva göra avkall på kvaliteten i sjuk- och äldrevården. Det här åtgärderna är varken orealistiska eller naiva, de är en nödvändighet för att säkerställa patientsäkerheten.

Att arbeta inom vården är ett av de mest givande yrken du kan ha, men arbetsförhållandena är bland de värsta. Det behöver ändras.

Att arbeta inom vården ska vara ett yrke med bland de bästa arbetsförhållandena. Där du helhjärtat kan ägna dig åt att ha hand om andra människor, utan att det ska ske på bekostnad av din egen hälsa. Men för att nå dit behövs politiska krafttag, och Feministiskt Initiativ är beredda att ta dem.

Stina Jansson, kandidat kommunfullmäktige Feministiskt Initiativ Uppsala

Leia Nordin, kandidat regionfullmäktige Feministiskt Initiativ Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!