Ekonomi i fritt fall

Kapsejsat ledarskap ger en landstings­ekonomi i fritt fall. Var är utlovad ”ordning och reda”? undrar Johan Örjes.

26 november 2015 13:51

Inför valet förra året talade Socialdemokraterna mycket om behovet av ”ordning och reda i landstinget”. Det löftet var säkert en starkt bidragande orsak till att socialdemokraten Börje Wennberg nu är landstingsstyrelsen ordförande.

Så mycket ordning och reda har det dock inte blivit, inte ens den majoritet som uppstod efter valet har ju klarat av att hålla ihop.

Denna oförmåga att hålla samman en majoritet är antagligen en av orsakerna till att vi nu ser en landstingekonomi i fritt fall. Enligt budgeten för 2015 skulle landstinget göra ett överskott på 37 miljoner kronor, det kan låta som mycket pengar men är det inte i förhållande till hela landstingets ekonomi.

I den delårsrapport som behandlade av landstingsfullmäktige i juni och som behandlade ekonomin fram till och med april hade det beräknade årsresultatet sjunkit till 24 miljoner kronor.

På landstingsfullmäktige i november behandlades delårsrapporten till och med augusti. Då hade det budgeterade överskottet vänts till ett prognosticerat underskott på 56 miljoner kronor. I den ekonomirapport som presenteras för landstingsstyrelsen i december har underskottet nästan fördubblats och hela landstinget beräknas gå med ett underskott på hela 107 miljoner kronor.

Detta är en mycket allvarlig situation.

Om man ser till resultat enligt balanskravet, där till exempel sådant som försäljning av mark och fastigheter räknas bort, är landstinget på väg mot det sämsta resultatet sedan 2002 då socialdemokraten Mats O Karlsson tvingades redovisa ett underskott på drygt 70 miljoner kronor.

Socialdemokrater och miljöpartister försöker i dessa lägen alltid skylla på alliansen. Men som tydligt framgår så har de beräknade underskottet ökat ju längre Socialdemokraterna och Miljöpartiet suttit i landstingets ledning. Det är tydligt att ju längre Socialdemokraternas politik fått verka, desto större har de ekonomiska problemen blivit. Det är en ekonomi i fritt fall med Socialdemokraterna vid landstingsrodret.

Det är dessutom värre än vad som framgår av siffrorna. Under året har landstinget nämligen fått extra obudgeterade intäkter, bland annat engångsåterbetalningar från AFA-försäkringar.

Det är lätt att tro att det bara är Akademiska sjukhuset som har problem med att hålla budget. När det gäller kronor och ören är den förvaltningen det största bekymret med ett underskott mot budget som beräknas till 260 miljoner kronor. Även här har underskottet skenat under året – vilket visar på bristande kontroll. Men även kollektivtrafiken, som under förra mandatperioden hade god kontroll över ekonomin, är på väg mot ett underskott på omkring 25 miljoner kronor. Det är naturligt att kollektivtrafikens intäkter varierar beroende på sådant som väder och oljepriser, men en stor del av underskottet är politiskt och beror på en grov felbudgetering av majoriteten i Kollektivtrafiknämnden.

Även landstingsservice och landstingets resurscentrum räknar med budgetunderskott runt 20 miljoner kronor var.

Det förtjänar att påpekas att, även om rubriker om problemen för Akademiska sjukhuset inte är nya, så har landstinget som helhet uppvisat positiva resultat enligt balanskravet nio av de senaste tio åren. Positiva resultat som sammanlagt uppgår till betydande belopp.

Från Centerpartiet och alliansen var vi väl medvetna om de utmaningar som landstinget står inför. Vi hade också förberett oss genom att tänka igenom inriktningen. Vi hade lagt fram en strategisk plan för landstinget för att klara både framtidens kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och ekonomin. Den strategiska planen kastade socialdemokrater och miljöpartister i papperskorgen utan att ersätta den med något annat.

Den ekonomiska kris vi nu ser för landstinget är resultatet av en oförmåga att styra och leda.

Det handlar naturligtvis främst om landstingsstyrelsen, som har det övergripande ansvaret, men också andra styrelser och nämnder. Detta är resultatet av att de genomtänkta strategier som landstingsfullmäktige antagit kastades i papperskorgen för att ersättas med kaos. Landstingets underskott är resultatet av ett kapsejsat ledarskap.

Johan Örjes, oppositionslandtingråd (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!