"Ekologiskt" ett missbrukat begrepp

Beteckningarna KRAV och ekologisk odling har ingenting med kvalitet, miljö- eller hälsoaspekter att göra, skriver Magne Tuvesson och Gunnar Gummesson.

12 december 2014 10:12

Vi anser att ekologiskt jordbruk är ett felaktigt taget namn. Ekologi är vetenskapen om levande varelsers relationer till sin omvärld (Stålfelt, 1960). Ekologisk odling skull därför lika gärna kunna gälla för vilket annat odlingssystem som helst.

Beteckningarna KRAV och ekologisk odling har därför ingenting med kvalitet, miljö- eller hälsoaspekter att göra. Däremot profiterar KRAV och ekoodlare på begreppet ekologi.

I debatten ifrågasätts det, som fyra forskare från SLU redovisade om skillnader mellan konventionella och ekologiska skördar, när de presenterade sin nyutgivna bok. ”Det är gamla uppgifter, som gällde för 20 år sedan”, låter det från ekoföreträdare.

Att uppgifterna fortfarande gäller, beror faktiskt på att förhållandena mellan odlingssystemen i dag är desamma som för 20 år sedan.

SCB:s årliga rapporter om skördar från respektive odlingssystem för olika grödor (2003–2013) visar att de flesta ekologiskt odlade grödor uppnår endast 50–60 procent av skörden från konventionella på lerjordar.

På lätta jordar uppnår de 40–50 procent. Inte ens baljväxterna når mer än 75–80 procent av konventionellt odlade. Tror ekofolket att SCB inte kan använda statistik, eller vad tror ni på?

Den ekologiska konsumtionen har ökat med 30 procent, det låter bättre än att den ökat från 4 till 5,2 procent.

År 2013 utnämndes Haber & Bosch-metoden, av en stor grupp tidigare Nobelpristagare, till den uppfinning som betytt mest för mänskligheten. Det tillförda handelsgödselkvävet genererar faktiskt upp emot tio gånger mer energi än vad som åtgår för tillverkningen.

Bekämpningsmedelstoxikologer säger att alla kemikalier naturliga som syntetiska är toxiska vid höga doser. År 1962 när Rachel Carson skrev boken ”Silent Spring" fanns tillgång på medel, som var både mycket giftiga och persistenta, men dessa är borttagna för länge sedan. Nuvarande kemikalier är mindre giftiga, riktade mot en speciell art och har kortare persistens.

Toxikologen Bruse Ames vid University of California blev berömd, när han larmade om cancerogen potential med syntetiska kemikalier, men tog tillbaka larmet, när han och hans kollegor hade testat naturligt förekommande pesticider på råttor. Resultaten publicerades 1990 i boken ”Dietary Pesticides 99,99 procent all natural”.

Slutsatsen var att i en vanlig diet konsumerar vi 10 000 gånger mer naturliga cancerogener än syntetiska.

Norman Borlaug, som vann Nobels fredspris för att ha förädlat fram en högavkastande och sjukdomsresistent vetesort ”The Green Revolution”. blev förtvivlad när han såg ekoodlarnas reaktioner på konventionell odling och sa:

”Problemet är att dessa ekologiska patentmediciner har helhjärtat mottagits av de styrande inklusive politiska partier. Inte ens med återföring av allt organiskt material – stallgödsel, mänskligt spill och avfall och alla växtrester – skulle ekologisk odling kunna föda mer än fyra miljarder människor”.

Magne Tuvesson, professor i växtodling, SLU

Gunnar Gummesson, f d statskonsulent, SLU

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!