Dubbla straffen för gängbrott

Uppsala ska inte bli synonymt med gängkriminalitet, skriver Marta Obminska.

8 november 2018 10:00

Ännu en gång har de kriminellas våldsutövning spridit skräck i Uppsala. Den 2 november dödades en person av skjutvapenvåld, och bara några dagar senare avlossades skott mot en lägenhet. Vi har ett nytt normalläge i Uppsala. Gängskjutningar och attacker mot polis och rättsväsende har blivit återkommande fenomen. Nu är det hög tid vi politiker samlar oss för att vända den här utvecklingen.

Dagens akuta gängproblem är resultatet av flera decennier av politiska misslyckanden.

Kriminalpolitiken har haft fel fokus och integrationspolitiken har inte ställt tillräckliga krav. Samtidigt har migrationspolitiken spätt på problemen genom att öka segregationen. Alla dessa misslyckanden har skapat en grogrund för kriminalitet och social oro.

Parallellt med de här misslyckandena har inte Polismyndigheten fått de resurser som behövs för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Alliansregeringen ökade visserligen antalet poliser till 20 000, men givet den snabba befolkningsökningen behöver mer göras. Sverige ligger i EU:s bottenskikt sett till antalet poliser per invånare. I längden är den här situationen ohållbar.

Läget är akut. I Uppsala ser vi nu hur den allt grövre gängkriminaliteten hotar samhällskontraktet.

Viktiga värden som tillit och sammanhållning undermineras. Situationen skapar inte bara otrygghet utan skadar även synen på Uppsala.

Vi som vill att Uppsala även fortsättningsvis ska förknippas med goda värden som bildning och tillväxtkraft måste göra allt som står i vår makt för att stoppa gängkriminaliteten omgående. Yttersta vilar ansvaret på oss politiker att ge de brottsbekämpande myndigheterna verktyg och muskler att lyckas med den uppgiften.

Därför har Moderaterna presenterat ett brett åtgärdspaket mot gängkriminaliteten.

Bland annat vill vi dubbla straffen för brott som begås inom ramen för kriminella uppgörelser.

Vi vill införa ett vistelseförbud som förbjuder gängmedlemmar att vistas på vissa geografiska platser efter avtjänat straff och vi vill öka antalet polisanställda med 10 000 till år 2024.

Detta och mycket mer gick vi till val på. Därför kommer vi att göra vad vi kan för att detta förverkligas av en moderatledd regering. Vår ambition är att fler gängmedlemmar ska sitta inlåsta under en längre tid för att ge polisen en chans att vända utvecklingen. Det är precis vad Uppsala behöver just nu.

Marta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!