Drogernas roll vid fotbollshuliganism

Måste livet gå ut på att ha fått så många kickar som möjligt innan man fyller tjugo? Det frågar Fred Nyberg med anledning av fotbollshuliganismen och dess koppling till alkohol och droger.

7 april 2014 10:45

Den dagsaktuella debatten om våldet kring fotbollsarenorna har i dagarna fått ett ytterst berättigat fokus. Detta sedan den Allsvenska premiären för en vecka sedan så brutalt grumlades av ett tragiskt dödsfall. Från medialt håll har frågan om läktarvåld, gatubråk och förstörelse, hot och hatiska proklamationer och om ansvaret för dessa marodörers handlingar ventilerats. Från ministernivå ned till föräldrar som inte vågar låta sina små gå i närheten av arenorna och än mindre vara med som åskådare.

I den Nyhetspanel som SVT gav Svenska folket i fredags morse deltog MP-politikern Birger Schlaug, Akademikerförbundets Ursula Berge och SvD:s politiska chefredaktör, Tove Lifvendahl. Där berördes frågan om fotbollsvåldet. Birger Schlaug deklarerade med tydlighet att nu måste ansvariga inom idrottsrörelsen göra avsevärt mycket mer än att bara stå och snyfta över förödelsen. Han fick starkt medhåll från övriga. Tove Lifvendahl tycker att det är orimligt att ledare tillåter dessa hat-ord på banderoller och är så lössläppta gentemot sina supporters. Idag, den 8 april finns Tove Lifvendahl med som talare vid det stora vårseminarium som U-FOLD (Uppsala universitets forum för drog- och läkemedelsberoende) håller i universitetsaulan.

U-FOLD sätter idag starkt fokus på temat Vägen till Drogfrihet – Att ta kontroll över sitt eget liv. Individen i ett demokratiskt samhälle torde till stor del ha möjlighet att själv göra sina val. Vi är utrustade med ett belöningssystem som ger oss drivkraft till att söka oss till det som ger tillfredställelse och vällevnad. Dessvärre är detta ett system i hjärnan som är ganska lättpåverkat av det som är kortsiktigt och i längden negativt. Bland de faktorer som ofta har starka influenser på ungdomar finns trycket från kompisar, nya trender och inte minst droger. Man talar ofta om att droger kidnappar hjärnan.

För en person som fastnat i ett drogberoende är det ofta inte längre den egna viljan som styr hur framtiden ska se ut. Men även om det inte skulle uppstå ett beroende kan enbart missbruk föra med sig ett stort elände. Att hamna i sammanhang där de flesta aktiviteter ska kombineras med överkonsumtion av alkohol kan få ödesdigra konsekvenser. Det är under inflytande av så kallade ”stämningshöjande” droger som många våldshandlingar begås.

Att fotbollshuliganer tar till våld beror inte bara på hat mot andra, utan även på att våld och hatkänslor kan ge en euforisk effekt. Det finns forskare som hävdar detta. Trenden att förstärka euforin med alkohol är inte heller okänd. Kombinationen av att svepa en massa starköl i kombination med viljan att åstadkomma skador på motståndarlagets supportrar kan ge starka effekter. Vi observerar detta inte bara i Sverige.

Nyligen gjordes en undersökning av en stor grupp som portats från fotbollsarenor på grund av huliganism. Där man fann att större delen använde droger och hade blivit dömda för brott. Var tredje var dömd för narkotikabrott eller dopningsbrott. Vilka är dessa? Kommer de från de grupper som brutalt slogs ut för att de inte räckte till för att få plats i den elitsatsning som gjordes av favoritlaget man varit med i sedan barnsben?

Var det anledningen till att man sökte sig till ståplatsgängens obskyra delar? Till kretsar där bekräftelsen och belöningen består av att se effekter av att störa, skada och vråla ut hat och andra okväden. Att droger finns med i dessa sammanhang är inte att förvåna sig över. De förstärker upplevelsen hos de kicksökande. Men det är en farlig förstärkning.

På liknande sätt finns det aktuella trender som ungdomar får till sig via nätet som också kan styra individen in i farligheter. Ett av många exempel på detta är NekNomination. Det är en utmaning som går ut på att hastigt svepa en öl för att snabbt lägga upp klippet på Facebook och nominera tre vänner att göra samma sak. Finns det inte öl kan det bli starkare saker. Uppgifter från England säger att flera unga personer har omkommit till följd av denna trend.

Måste ungdomar följa alla trender som flödar in i tillvaron? Måste livet gå ut på att belöningssystemet får så många kickar som möjligt innan man fyllt tjugo. Var finns de långsiktiga målen? Flera talare kommer att belysa vägen till frihet från både drogberoende, huliganism och spelberoende men även möjligheten att aldrig hamna i träsket. Camilla Kuylenstierna berör bland annat frågan om den drogberoende som en förlorad samhällsresurs. Seminariet avslutas med ett panelsamtal med talarna och politiker. Alla är välkomna till detta kostnadsfria U-FOLD evenemang som kastar ljus på många dagsaktuella aspekter på droger och drogfrihet. (www.ufold.uu.se).

Fred Nyberg Professor och Koordinator för Uppsala universitets forum för drog- och läkemedelsberoende (U-FOLD).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!