Driftsform avgör inte, MP

Det är eleverna och Uppsalaborna som bestämmer vilka skolor som blir kvar genom att de får möjlighet att välja, och välja bort, skolor. Det skriver Marta Obminska (M).

11 juni 2014 11:34

Maria Gardfjell (MP) vill förbjuda aktiebolag att driva skolor. I UNT 8/6 försöker Miljöpartiet väja för vad det skulle innebära för Uppsalas skolor, lärare och elever.

Nya moderaterna står upp för det fria skolvalet och sätter tillsammans med alliansen kvalitet framför driftsform. Vi kommer aldrig att införa ett generellt förbud av friskolor eller inskränka det fria skolvalet. Vi tror inte att byråkrater är bättre än familjer på att bestämma vilken skola som passar den enskilda eleven bäst.

Nya moderaterna och alliansen tar ansvar för Uppsalas välfärd. Vi lovar inte allt åt alla utan tycker att varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Vi lägger inte ner några skolor. När ett elevunderlag sjunker kraftigt är det naturligt att skolor som inte har tillräckligt många elever tillfälligt måste samlokaliseras med andra skolor. Friskolor som ingen vill gå i kommer inte att kunna starta. På samma sätt kan inte heller kommunala skolor utan elever bedriva verksamhet. Det är eleverna och Uppsalaborna som bestämmer vilka skolor som blir kvar genom att de får möjlighet att välja, och välja bort, skolor.

Vi inom nya moderaterna ställer tydliga krav på kvalitet och kunskap i skolan. Vi förväntar oss att alla skolor följer skollagen och de höga kvalitetskrav vi ställer. Om det visar sig att någon skola, oavsett driftsform, inte följer skollagen måste tydliga konsekvenser följa. Vi ska ha långsiktiga, uthålliga och kompetenta ägare och ledare i skolan. Att några av dessa driver en skola i aktiebolagsform behöver inte vara en motsättning.

Nya moderaterna står upp för kunskap i skolan och för det fria skolvalet. När Maria Gardfjell (MP) hävdar motsatsen visar hon tydligt hur hårt pressade Miljöpartiet är att flytta fokus från sin avvecklingspolitik.

Marta Obminska (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!