Digitalisera vården

Digitaliseringen av vården är nästa valfrihetsrevolution, skriver Anna Starbrink, Daniel Forslund och Lina Nordquist.

14 juli 1916 13:30

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle på ett genomgripande sätt, och skapar många stora möjligheter. De möjligheterna måste vi utnyttja också i hälso- och sjukvården.

I Uppsala och Stockholm har Liberalerna under många år varit drivande för IT-satsningar och digitala reformer. Nu föreslår Liberalerna en nationell kraftsamling för en snabbare digitaliseringen av vården.

En modern hälso- och sjukvård måste ta sin utgångspunkt i individuella behov och förmågor hos patienter och medarbetare. Digitaliseringen ger oss verktygen att kunna utforma vården efter varje patients individuella behov, där det är vården som anpassar sig efter patienten, inte tvärtom.

Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver IT-lösningar som är till hjälp, inte hinder. Och patienter måste kunna använda nya, smarta e-tjänster för att kommunicera med vården och få stöd i sin egen vård och behandling.

Öppenhet, transparens och inkludering måste vara styrande principer i relationen mellan vård och patient, och digitaliseringen ger oss verktygen för detta.

I Uppsala gick vi under Liberalernas och Alliansens tid i bräschen för en viktig förändring: att ge patienter tillgång till sin egen journal via nätet. Att jag som enskild person kan läsa min egen medicinska information, ta del av journalanteckningar, labbsvar och läkemedelslista är en viktig frihetsfråga för oss liberaler. Denna e-tjänst har nu blivit nationell och införs under 2016 och 2017 i samtliga landsting och regioner.

Vårdens IT-system är många, krångliga och föråldrade – en stor del stammar från tiden före internet. I en modern sjukvård är moderna digitala lösningar en självklarhet. Det är en fråga om såväl effektivitet som patientsäkerhet. Mätningar från vårdens fackförbund visar att läkare och sjuksköterskor tappar uppemot en timma arbetstid per dag och anställd på grund av omoderna och osammanhängande IT-system där livsviktig information inte finns tillgänglig mellan vårdens olika delar.

De nya moderna digitala lösningarna kräver stora investeringar, men kommer ge mångfalt tillbaka; i tidsbesparing men också möjlighet till nya arbetssätt, behandlingsmetoder och patientdelaktighet. Vinsten för samhället kan vara upp till 180 miljarder, enligt en färsk beräkning från McKinsey.

Vi liberaler vill satsa en statlig miljard för att öka tempot i moderniseringen av vårdens digitala infrastruktur. Pengarna ska hjälpa landsting och regioner i alla delar av landet, som incitament och medfinansiering för de sjukvårdshuvudmän som själva investerar i ny teknik och aktivt fasar ut den gamla. Bara i SLL satsar vi nu miljardbelopp på Liberalernas initiativ under de kommande åren på att snabbskrota gammal teknik och investera i framtidens vårdinformationsmiljö.

Digitala tjänster är numera vardag för de flesta av oss, i kontakter med banken, Skatteverket och naturligtvis i privatlivet. Vi förväntar oss att vården ska vara lika digitalt tillgänglig, och allt fler använder redan digitala verktyg för att ha koll på sin egen hälsa. Stora delar av sjukvården har dock fastnat i en djungel av snåriga system, där 1990-talsteknik som telefonsvarare, anteckningsblock och fax ofta är vanligare än digital kommunikation och iPad. Patienten har frihet att välja – så länge man väljer traditionella kontaktvägar och fysiska möten.

Vi liberaler har drivit på alla stora reformer som har ökat enskilda människor frihet och makt över sina liv. Nu är det dags för nästa stora valfrihetsreform: den digitala! Patienten ska ha rätt att inte bara välja vem man besöker i vården, utan även välja hur man kontaktar och möter vården. Ett videobesök ska vara en lika självklar valmöjlighet som ett fysiskt besök på vårdcentralen.

Det är dags för hälso- och sjukvården att moderniseras. Det är dags att ta steget in i den digitala framtiden och därmed lösa många av vårdens vardagsutmaningar som tidsbrist, bemanningsproblem och tillgänglighet.

Anna Starbrink
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholms län, ordförande Liberalernas välfärdskommission (L)

Daniel Forslund
Innovationslandstingsråd Stockholms län (L)

Lina Nordquist
Landstingsråd Uppsala län (L)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!