Dialoger utvecklar Knivstas tillväxt

Välfärden i Knivsta behöver effektiviseras, skriver företrädare för fempartimajoriteten i Knivsta kommun.

20 juni 2019 01:00

Nu avslutar vi första halvåret i den fyraåriga mandatperioden. En hel del har åstadkommits på kort tid, men mycket återstår att göra. Mandatperioden ställer stora krav på att återskapa balans i den kommunala ekonomin och att utveckla organisationen för att långsiktigt kunna fortsätta leverera en god välfärd av hög kvalitet.

Knivsta möter precis som övriga svenska kommuner en allt hårdare ekonomisk press de kommande 15 åren, då andelen unga i förskola/skola och äldre ökar medan andelen förvärvsarbetande skattebetalare minskar.

För att hantera situationen behövs ett genomgripande förändrings- och effektiviseringsarbete. Redan nu visar socialtjänsten goda exempel. Genom nya arbetssätt och en snabb digitalisering kan välfärdsleveransen ske till en lägre kostnad utan kvalitetsförsämringar. Även inom andra verksamhetsområden pågår samma utvecklingsarbete.

Knivsta ligger i en av de snabbaste växande regionerna i Europa. Närheten till Uppsala, Stockholm, Arlanda, universitet, goda kommunikationer och inte minst naturen gör det attraktivt att bo i Knivsta. I samhällsmagasinet Fokus senaste mätning placerar sig Knivsta åter igen bland topp tre av landets kommuner där det är bäst att bo.

Det gör att Knivsta kommer fortsätta växa oavsett vilka beslut som fattas. Vår uppgift är att se till att tillväxten sker på ett hållbart sätt, med fortsatt attraktivitet – och blicken mot Agenda 2030 med FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Därför vill vi, i dialog med opposition och medborgare, utveckla planprogram för både Västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Ett av flera verktyg i processen blir det medborgarråd med ett statistiskt urval av befolkningen som bjuds in att vara referensgrupp för våra långsiktiga samhällsfrågor.

Vi fem partier i den styrande majoriteten har alltså tagit oss an att möta de oundvikliga utmaningarna som Knivsta liksom övriga svenska kommuner står inför. För att kunna leva upp till invånarnas förväntningar om god samhällsservice och för att möta miljö- och klimatutmaningar, trots en krympande ekonomi i offentlig sektor och med återställd skattenivå 2022.

Fler tuffa beslut kommer att behöva fattas. Men utvecklingen av Knivsta kommer ändå att ske med fokus på hållbarhet och attraktivitet för dagens och kommande invånare, att bo och verka i kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Evansson (S) Klas Bergström (M) Boo Östberg (C) Kerstin Umegård (Mp) Christer Johansson (V)