Desperat och oseriöst av Grön Ungdom

Ett första arbete är ett steg in för dem som annars skulle hamna helt utanför. Grön Ungdoms förslag är desperat och oseriöst, skriver joar Forssell.

27 augusti 2017 12:00

Grön Ungdom skriver på UNT Debatt (24/8) att alliansens förslag om instegsjobb innebär att nyanlända och ungdomar får göra 100 procent av jobbet men bara få 70 procent av lönen. De menar dessutom att de ungdomar och nyanlända som hjälps av reformen utnyttjas och menar att de i stället ska utbildas till programmerare genom diffust definierade vuxenutbildningar.

Grön Ungdom har helt missförstått reformförslagets effekter, sanningen är precis tvärtom.

Det är sant att lönen med den föreslagna anställningsformen skulle bli lägre än för någon som i dag har arbete. Men det är inte en förändring av det allmänna löneläget. I dag står dessa personer utan jobb och därmed utan lön. Dessutom saknar de som berörs relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet och är därför mer riskfyllda att anställa. Lönejusteringen för dessa grupper handlar om att skapa ett incitament att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden genom att deras lön i högre grad matchar deras produktivitet. Det är nämligen alltid bättre att ha ett jobb än att inte ha ett.

De som skulle kunna vara aktuella för de här jobben är i dag runt 200 000 personer.

Grön Ungdom menar att det vore ett utnyttjande att anställa dessa nu arbetslösa personer till en lite lägre lön. De har fel. Det är när de inte får en chans att komma in på arbetsmarknaden som risken att de utnyttjas och hamnar i utsatta situationer ökar. Genom att omreglera med en ny anställningsform och ge dessa människor en möjlighet till självförsörjning minskar risken att de till exempel utnyttjas i svartarbete eller hamnar i kriminalitet.

Den som har ett jobb är alltid tryggare än den som är socialt utsatt av arbetslöshet.

Till sist föreslår Grön Ungdom att dessa personer i stället för att erbjudas instegsjobb ska gå diffust specificerade vuxenutbildningar där de menar att dessa människor enkelt kan utbildas till programmerare. Det är naturligtvis bra om Sverige kan se till att fler programmerare vill arbeta här. Varje fall där en arbetande och utbildad person tvingas lämna landet på grund av byråkratiska missar är en skandal. Men det är inte dessa personer reformen handlar om. Grön Ungdoms motförslag är antingen en ful debatteknik eller en konsekvens av att de inte förstått problematiken.

De 200 000 personer som alliansens förslag berör har oftast varken grundläggande utbildning eller arbetslivserfarenhet kan därför inte enkelt slängas in i en avancerad programmerarutbildning utan vidare.

Först krävs insatser för grundläggande utbildning och arbetslivserfarenhet.

Vi måste sluta se vissa arbeten som sämre och vara rädda att genomdriva riktiga reformer för att ge personer långt i från jobb en chans in i samhället. Vi i Liberala ungdomsförbundet vill att fler personer ska komma hit och att alla människor ska lyftas ur fattigdom. I dag är arbetsmarknaden stängd för den som saknar rätt meriter. Vi vill i stället att alla ska få en chans att ta ett första steg på resan mot att bygga sitt eget liv den chansen får man med instegsjobb. Miljöpartiet har haft tre år på sig att åtgärda detta i regeringen. Förslaget Grön Ungdom kommer med nu är både oseriöst och desperat.

Joar Forssell

förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!