Den som slår ska få gå

Det är mannen som slår som ska flyttas från bostaden, inte kvinnan som blir slagen, skriver SamiraCamilton.

20 april 2019 11:00

Det pratas mycket om mäns våld mot kvinnor i dagens debatter, men en fråga som uppstår är vilka åtgärder som faktiskt tas på allvar kring problemet?

Att vidta större åtgärder för mäns våld mot kvinnor skulle kunna bidra till ökad trygghet överlag hos befolkningen.

2017 anmäldes omkring 12 000 misshandelsbrott där offret har eller har haft relation till lagförbrytaren. Mörkertalet är oerhört stort eftersom många kvinnor inte vågar anmäla gärningsmannen på grund av rädsla för vad som skulle kunna hända därefter.

Vid ett sådant skede borde det vara uppenbart att gärningsmannen ska flytta från boendet och inte brottsoffret, såvida personen i fråga inte tycker annat.

Direkt efter en polisanmälan bör den anklagade häktas tills vidare så att den utsatta är i trygghet. Det är helt orimligt att en gärningsman till ett eventuellt upprepande brott direkt ska kunna återvända till bostaden trots att den utsatte befinner sig på platsen.

Polisen ska även direkt på plats hjälpa till att ordna preliminärt boende till gärningsmannen, såvida man inte vill ha våldsutövaren i häkte under en längre period.

Det är även polisen som ska se till att den kriminella inte åter tar kontakt med den utsatta utan tillåtelse.

Vänsterpartiets lösning på otryggheten som offren upplever är att bland annat införa feministiskt självförsvar i skolan. Det är många grenar som bryts i detta förslag, skolan har redan resursbrist, men helt plötsligt ska självförsvar inkluderas i skolan.

Detta är absolut inte lösningen på mäns våld mot kvinnor i hemmet, och inte heller lösningen på otryggheten.

Det krävs seriösare åtgärder, det är en jämställdhetsfråga som inte behandlas på rätt sätt när ansvaret ska läggas på kvinnan. Allt ansvar ska läggas på personen som står vid andra sidan lagen. I ett bra samhälle behöver tjejer inte ha feministiskt självförsvar i skolan för att de ska känna sig säkra.

Med detta sagt konstaterar jag att det krävs omfattande åtgärder mot detta allvarliga samhällsproblem. Det är lagöverträdaren som ska flyttas från bostaden och inte vice versa. Polisen bör få mer resurser och befogenheter för att ta större ansvar.

Det är alltså seriösa förslag som ska ses på allvar, Vänsterpartiets förslag kommer inte ge Uppsala en lösning.

Samira Cammilton, vice ordförande för moderat skolungdom i Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!