Dålig idé begränsa duktiga entreprenörer

Regeringenriskerar att kväva populära, högkvalitativa och välfungerande verksamheter, skriver Solveig Zander, Anne Lennartsson och Youssef Ben Amara.

21 augusti 2017 11:00

När det kommer till att kunna välja inom välfärdssektorn, oavsett bakgrund och inkomst är Sverige ett föredöme, och det är en viktig princip för att kunna fo?rena frihet med ra?ttvisa.

Vi anser det helt självklart att vi alla ska ges mo?jlighet att så långt som möjligt kunna bestämma över våra egna liv även när vi blir äldre och lite skröpligare, oavsett hur stor plånboken är.

Samtidigt som ansvarig minister Åsa Regnér (S) i SvD säger sig vara väl medveten om att allt fler svenskar tvingas vårda en närstående på grund av för få vårdplatser och brist på hemtjänst går regeringen vidare och omfamnar Repaluus idéer. Idéer som riskerar att kväva populära, högkvalitativa och välfungerande verksamheter. Det skapar otrygghet och osäkerhet både hos alla dem som gjort aktiva val och bland dem som driver och arbetar inom välfärdsföretagen. Bara i vårt län handlar det om ca 7000 jobb.

När det kommer till att välja skola, vård och omsorg förtjänar vi som mest makt.

Det är just därför valfriheten i välfärden är så viktig och det är därför attackerna på människors valfrihet som vi ser från Socialdemokraterna är så allvarliga.

För oss är det viktigt att alla aktörer har individens perspektiv och är gemensamt finansierade med kvaliet i fokus. För att detta ska vara möjligt behövs många aktörer som med sina olika kompetenser och nischer bidrar till o?kad innovation och kvalitet.

Enligt Privat Vårdfakta 2017 framgår av Socialstyrelsens kvalitetsmätningar att privata utförare av hemtjänst är bättre än de kommunala på 13 av 18 kvalitetsparametrar.

Det gäller till exempel så enkla men viktiga saker som att ta hänsyn till hur hjälpen ska utföras, hur snabbt det går att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov och hur enkelt det går att kunna meddela i förväg om det blir tillfälliga förändringar. Det är de här företagen som regeringen stör sig på.

Konkurrensneutralitet, att alla företag, oavsett stor eller liten, verkar på samma villkor är en annan viktig förutsättning för att valfrihetssystemen ska fungera. I Uppsala kommun till exempel är det i praktiken framför allt tre stora aktörer, varav kommunen själv är ett av dem, som framför allt gynnas.

Mindre hemtjänstföretag, även de med avtal med kommunen, får helt förlita sig på egen marknadsföring och ta emot enbart de som aktivt söker sig till dem. Det är inte konkurrens på lika villkor.

Socialdemokraternas valfrihetsbegränsningar på alla nivåer slår direkt mot de allra mest utsatta. Ett sådant samhälle vill Centerpartiet inte vara med och skapa. Vår utgångspunkt handlar om att hårdare kvalitetskrav, med en skarpare tillsyn inte bara leder till höjd kvalitet, utan också till att vi kan ha en valfrihet och en välfärd att lita på.

När gruppen äldre blir fler är det ingen bra idé att begränsa duktiga entreprenörer som vill verka inom och utveckla välfärden.

Gör man det, är det ideologi, och inte omsorgen om våra äldre och anhörigas bästa som är drivkraften. Syftet med politik får aldrig bli enbart en kamp mellan politiska idéer. Politikens uppgift är att vid varje givet tillfälle kämpa för en positiv utveckling av hela landet och för alla människor.

Solveig Zander, riksdagsledamot (C) Uppsalal län, Socialpolitisk talesperson

Anne Lennartsson, distriktsordförande för Centerpartiet i Uppsala län

Youssef Ben Amara, vd Hemvakten i Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!