Under det första kvartalet 2018 startades 17 421 nya företag. Det var en minskning med hela 10,3 procent jämfört med samma period 2017 då 19 429 företag startades. I Uppsala län var minskningen 14,4 procent.

Vi håller helt med Johan Kreicbergs och Daniel Wiberg: om man menar allvar med att man vill stärka den svenska välfärden måste man börja med att åtgärda det som hämmar det svenska näringslivet (UNT 2018-07-02). Det behövs en balans mellan risk och avkastning. Vi behöver sänka trösklarna för att fler ska ta steget att starta företag. Det är där jobben skapas. 4 av 5 faktiskt. Det är också så vi får in pengar för att bygga en stark välfärd.

Det är tråkigt att ta del av nyheter om att företagens förväntningar faller, och att småföretagens tillväxt avtar.

Artikelbild

Anne Lennartsson

Att en lågkonjunktur kommer efter en högkonjunktur är en sak, men att bristen på rätt kompetens pekas ut som ett stort skäl till detta är helt onödigt. Det är inget nytt problem att många branscher saknar rätt kompetens. Samtidigt har vi en arbetsförmedling som på bara några år gått från 8 000 till 15 000 anställda utan att för den skull förmedla några fler jobb.

Regeringen har nu haft fyra år på sig att under högkonjunktur göra något, men nej. I stället lade man ner den utredning som alliansregeringen tillsatt för att ta reda på hur vi bäst kan reformera arbetsförmedlingen, så att fler kommer ut i jobb och hur vi bättre kan hjälpa företagen att få tag på rätt kompetens. I stället har man använt tiden till att jaga välfärdsföretagare och krångla till det för företagare på olika sätt.

Senaste exemplet, från den 1 juli i år, då regeringen skärpte kontrollen av småföretag. Sedan tidigare har bland annat restaurang- och byggbranschen omfattats av så kallade personalliggare. Nu tillkommer kravet även för fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård.

Dessutom kommer alla personer som bor under samma tak, ”make, maka, sambo och barn under 16 år” där det bedrivs sådan näringsverksamhet att behöva registrera sig om de på något sätt bidrar till verksamheten. Det innebär i den praktiska verkligheten, att du som företagare riskerar böter på minst 12 500 kronor om du blir ”påkommen” med att ditt barn gått ut med kökssoporna utan att det har registrerats i en personalliggare. Ja, det låter inte klokt.

Artikelbild

Viviane Obaid

Svensk ekonomi är i stort behov av reformer som kan bryta klyvningen på arbetsmarknaden.

Med rätt reformer hade Sverige kunnat vara i en helt annan situation i dag.

Den sociala klyvningen och utanförskapet hade kunnat pressas tillbaka av ökad sysselsättning och växande företag.

Det behöver bli billigare att anställa. Sverige har bland världens högsta skatter på anställning. Om skatterna på jobb och företag sänks innebär det att företagen får mindre kostnader för löner. På så sätt finns det utrymme för högre löner och fler anställda, vilket gynnar hela samhället, inte minst den svenska välfärden. Enmansföretagaren som vill anställa sin första bör helt slippa arbetsgivaravgiften.

Inträdesjobb, där nyanlända och ungdomar utan gymnasieexamen tillåts att ta ett jobb till något lägre ingångslön, kan tillsammans med andra reformer öppna dörren till arbetsmarknaden för stora grupper.

Jobbfokuset i trygghetssystemen måste öka samtidigt som jobbstimulansen i såväl försörjningsstödet som etableringsersättningen förstärks.

Lärlingsanställningar måste bli fler..

Arbetsförmedlingen måste läggas ned i sin nuvarande form och ersättas av fristående förmedlare som får betalt efter resultat.

Det behövs helt enkelt en förnyad politik för företagande.

Målsättningen att göra Sverige till världens bästa land att driva företag i är fullt möjligt. Förutom att fler kommer våga starta företag så kommer det att locka många investerare hit som får fart på de svenska innovationerna.

För Centerpartiet är det oacceptabelt att staten och myndigheterna lägger ytterligare pålagor på de småföretagare som försöker få Sverige att växa, inte minst på landsbygden. Kraven på småföretagaren måste stå i relation till nyttan som eftersträvas. Mer möjligheter och mindre krångel alltså.

Anne Lennartsson

företagare, distriktsordförande och riksdagskandidat för Centerpartiet i Uppsala län

Viviane Obaid

företagare, kandidat till kommunfullmäktige Uppsala kommun (C)