Dags för feministisk utrikespolitik

Som värd för de jemenitiska förhandlingarna får Sverige möjlighet att lyfta fram den feministiska utrikespolitiken, skriver representanter för 19 organisationer.

23 november 2018 11:00

Sverige kommer stå värd för förhandlingar om det jemenitiska fredsavtalet. Som värd har

Sverige stor möjlighet att genom sin feministiska utrikespolitik verka för inkluderingen av kvinnor

från det jemenitiska civilsamhället i fredsförhandlingarna.

Kriget i Jemen har pågått sedan 2015 och är ett geopolitiskt utspel mellan Saudiledda styrkor

och houtirebeller.

Det är både ett inbördeskrig och ett proxykrig där angränsande statsmakter använder Jemen som spelyta för sin konflikt. De geopolitiska intressena rör sjöfarten till hamnen i Hodeidah, de regionala stormakternas inflytande och export av försvarsutrustning.

Svältkatastrofen i Jemen är enligt FN den värsta på 100 år.

Sverige kommer stå som värd för de jemenitiska förhandlingarna och får därmed möjlighet att lyfta fram den feministiska utrikespolitiken. I och med ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd har Sverige drivit på för att bjuda in kvinnor från de länder som diskuteras av rådet. Genom kvinnors meningsfulla deltagande finns här en positiv inverkan på att fredsavtalen kommer hålla längre.

Interpeace forskningsstudie från 2015 med undersökning av 156 postkonfliktländer visar att risken för återfall till konflikt minskar när kvinnor finns med vid förhandlingsbordet. Det är 35 procent mer troligt att fredsöverenskommelser består upp till 15 år när kvinnor medverkar. Om kvinnors rättigheter tillgodoses kommer vi närmare ett avtal byggt på frihet och demokrati som kan stå rustat mot nya framtida konflikter.

Som ordförande i säkerhetsrådet har Sverige möjlighet att skapa utrymme också för civilsamhället, med stöd till de jemenitiska kvinnorättsaktivisterna.

De jemenitiska diplomaterna och politiska ledarna bör utgöras av kvinnor i så stor utsträckning som möjligt i förhandlingarna.

Tillsammans med kvinnoorganisationerna i Jemen vill vi att:

• Ett omedelbart eldupphör sker stött av alla parter i regionen

• Humanitär och medicinsk hjälp genast garanteras civilbefolkningen

• Grundorsakerna till konflikten tas upp vid förhandlingsbordet

• En ny konstitution skrivs med representation av kvinnor för att bygga en demokrati på

rättsstatens principer

• Transparens och anti-korruption måste stödjas för ekonomisk återuppbyggnad

• Krigsfångar och politiska fångar, bland dem journalister, ledare från civilsamhället samt

religiösa minoriteter, genast ska frias.

Tillsammans med kvinnoorganisationerna i Jemen förväntar vi oss att Sverige väljer att

maximera möjligheterna i fredsförhandlingarna genom att stoppa all export av krigsmateriel till

krigförande aktörer och att förmå parterna att ingå ett jämställt fredsavtal där kvinnor har halva

beslutsmakten.

EQ Kvinna, Marie Löfgren

Internationella Kvinnoförbundet Fred Frihet, GS Malin Nilsson

Kvinna till kvinna, Charlotte Pruth

Kvinnlig Prioritet, ordf. Anna Karlsson

KvinnorKan, ordf. Gunnel Hall

Mawada Association for Society Development Yemen, chairwoman Samah Yousef

Operation 1325, ordf Birgitta Holst Alani

PRO Global, ordf Lena Ekroth

RIFFI, ordf Meri Helena Forsberg

ROKS, ordf Jenny Westerstrand

Sisters’ Arab Forum for Human Rights in Yemen, director Amal Basha

Soroptimisterna, ordf Annika Stein

Stockholms FN-förening, ordf Gertrud Åström

Svenska freds- och skiljedomsföreningen, ordf Agnes Hellström

Tantpatrullen, ordf Birgitta Sevefjord

Unizon, generalsekreterare Olga Persson

Varken hora eller kuvad, ordf Amineh Kakabaveh

Winnet Sverige, ordf Britt-Marie S Torstensson

Östersjöfred-Women’s Baltic Peace Initiative, ordf Kirsti Kolthoff

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!