Bilfria somrar i Uppsala

Sommargågator i Uppsala skulle göra stadsmiljön mer rättvis, skriver Erik Wahlström och Klara Rönnegård, Grön Ungdom i Uppsala län.

25 juni 2019 01:00

Nu står äntligen sommaren för dörren, och med den kommer viljan att vistas utomhus, promenera och uppleva grönska, kultur och nöje. Uppsala är en vacker stad som på sommaren är en svårslagen upplevelse. I staden kan dock viljan att uppleva dess mångfasetterade utbud komma i konflikt med en annan: bilåkandet.

För många är bilen en frihet. Den är i vissa fall en grundförutsättning för att kunna leva i den glesbygd som finns i länet. För flera är bilen helt enkelt ett viktigt transportmedel för att kunna ta sig till olika platser, både inom och utanför länet. Så kommer det med högsta säkerhet även vara under en lång tid framöver.

För många andra är bilen ett hinder. Den begränsar stadens möjlighet att utforma öppna och säkra miljöer där natur, fossilfria transporter, kultur och stadshandel tillåts vara i fokus. Den begränsar människor som vill kunna röra sig fritt i staden, både på cykel, gång, sparkcykel och buss, men som tvingas göra detta i bilanpassade miljöer.

Ska Uppsala fortsatt vara Sveriges främsta cykelkommun krävs åtgärder för att ge plats åt tillströmningen av cyklister som sker när fler vill känna den friska sommarbrisen mot kroppen. Yta måste omdisponeras från de stora bilarna till de mindre färdmedlen.

För att utmana städernas bilnorm och möjliggöra plats för fler människor och hållbara transporter finns flera sätt. Ett sådant är sommargågator, vilket är ett koncept som prövats i bland annat Stockholm. Sommargågator är vanliga bilgator som under sommartiden blockeras från biltrafik och görs om till levande promenadstråk.

När bilarna försvinner öppnas ytor upp för mer attraktiva saker som uteserveringar, marknader och parker. I Stockholm har konceptet funnits sedan 2015 och har blivit fler för varje år efter enorm uppskattning från invånarna.

Sommargågator ger mer rättvisa förhållandena mellan trafikanter. Varför ska bilar ständigt sättas i fokus medan de som inte har möjlighet att köra bil åsidosätts till ibland bristfälliga gång- och cykelvägar? Vi måste våga ifrågasätta bilnormen och öppna upp gator så att människor hamnar i fokus och tillåts promenera, umgås och se sig omkring på sina egna villkor istället för bilens.

Samtidigt ska bilen givetvis tillåtas finnas i staden, eftersom den just är en grundförutsättning för många för att få vardagen att gå ihop. Sommargågator motsätter inte att det fortsatt ska vara enkelt att ta sig till staden och röra sig i den med bil. Exempelvis ska gator där parkeringshusen finns inte vara blockerade. Dessutom kan gatorna anpassas så att till exempel färdtjänst och utryckningsfordon smidigt kan ta sig genom staden.

Det är flera gator som skulle kunna övervägas där förlusterna för bilisterna är minimala samtidigt som vinsterna för alla andra är stora. Ett exempel är Östra Ågatan mellan S:t Olofsgatan och Islandsbron. Andra är Trädgårdsgatan och Västra Ågatan mellan Drottninggatan och Munkgatan, och även delar av Dragarbrunnsgatan skulle kunna innefattas.

Förra året blev Uppsala världens bästa klimatstad. Det är självklart en pallplats som vi vill behålla. Då krävs innovativa lösningar för att minska bilismen och stärka de hållbara mobilitetslösningarna. Det måste vara attraktivt att vistas och färdas klimatsmart i staden. Genom att införa sommargågator levandegörs de offentliga rummen i Uppsala, vilket borde vara ett självklart nästa steg i arbetet mot en klimatsmart och levande stad med plats för alla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Wahlström Klara Rönnegård