Bättre genomströmning nödvändig

Det finns ingen motsättning mellan kvalitet och bättre genomströmning i svensk högskola. Det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att se långsiktigt är även att zooma ut för analys av samhällsekonomiska värden, skriver Philip Botström och Malin Påhls Hansson i ett svar till Charlotta Tjärdahl (unt.se/debatt 18/6).

26 juni 2017 10:00

SFS replikerar vår debattartikel om att satsa på fler relevanta sommarkurser, inte för att de inte håller med oss, utan för att debattera resursfördelningssystemet. Gott så. Det är en viktig fråga. Men vi ser, till skillnad från SFS, inte högskolepolitiken som ett nollsummespel. Det finns ingen motsättning mellan fler relevanta sommarkurser och en förbättrad styrning av resurser till högskolan.

Efter många år av kvalitetsförsämrande högskolepolitik gäller det att investera smart på lång sikt. Den negativa trenden vi som student- och ungdomsorganisationer fått bevittna under lång tid är kraftiga nedskärningar av fristående kurser.

Detta är varken lång- eller kortsiktigt försvarbart. SFS blundar för alla de studenter som drömmer om att få ut sin examen och komma ut i arbetslivet snabbare.

Under de senaste åren har antalet studenter ökat, samtidigt som utbildningspengen har urholkats. Detta har resulterat i att studenterna, i stället för att ses som en tillgång, har reducerats till en budgetregulator. Ska vi kunna försvara självbilden som världsledande kunskapsnation är utvecklingen på väg åt fel håll. Fler relevanta sommarkurser hade varit ett viktigt steg på vägen för att vända utvecklingen.

SFS efterlyser politiskt fokus på långsiktiga satsningar. Nyligen tillsatte regeringen utredningen “Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” för att just titta på resursfrågan och slutbetänkandet kommer presenteras i slutet av 2018. Fokuset i utredningsdirektiven är tydligt; utredningen ska ge förslag som leder till en hållbar resurstilldelning, med förutsättningar att bedriva långsiktig verksamhet och därmed nå målen för utbildning och forskning med högsta kvalitét.

Saco studentråd och SSU ser likt SFS positivt på ett förändrat resursfördelningssystem. Men utredningen är inte klar förrän efter valet.

Socialdemokraterna måste stå upp för vallöftet till landets alla studenter. Politiska reformer för att förbättra villkoren för Sveriges studenter kan inte stå och stampa längre!

Vi med gemensamma intressen behöver nu hjälpas åt för att driva på för reformer som kan stärka högskolan och möjliggöra studenters drömmar. Fler sommarkurser är en viktig fråga för Sveriges studenter, vi förvånas över att det inte verkar vara en prioriterad fråga för SFS, organisationen som ska representera Sveriges studenter.

Philip Botström, Förbundsordförande SSU

Malin Påhls Hansson, Ordförande Saco studentråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!