Bättre arbetsmiljö med nya byggavtalet

Vi har nu nått ett avtal som båda parter har enats kring, skriver representanter för Byggnads.

7 maj 2017 12:00

Vi i fackförbundet Byggnads slöt i onsdagskväll ett treårigt avtal med Sveriges Byggindustrier. Vi har kommit överens om flertalet frågor som kommer att främja byggbranschen i stort: det gäller hur vi kan underlätta för unga och nyanlända att få sitt första byggjobb, det handlar om hur vi förhindrar att utländsk arbetskraft blir utnyttjad, det handlar om hur vi säkerställer att byggnadsarbetare vågar säga ifrån om de blir kränkta på jobbet.

En annan facklig framgång i det nya avtalet är att vi i Byggnads får rätt att ta del av alla kedjor av underentreprenörer ute på byggena, vilket stärker huvudentreprenörsansvaret och skapar mer ordning och reda på arbetsplatserna.

Det är också avgörande för arbetsmiljön och säkerheten att det är solklart vem som har ansvaret när det händer en olycka. För när alla ska ta ansvar, så tar ingen ansvar. Det har vi tyvärr sett alltför många exempel på.

För ett bygge är inte vilken arbetsplats som helst. Från den första minuten på bygget svävar det betong, formar och armering över våra huvuden. Kranarna lyfter tusentals ton varje dag. Det inte sällan ganska extrema arbetsförhållanden – även en hyfsat ljummen vårdag är det iskallt i blåsten på tio meters höjd – och riskanalyser kring upplägget inför varje dags arbete är avgörande för alla på byggarbetsplatsen.

När ett bygge fungerar, då finns ingen bättre arbetsplats. Men när den inte gör det, då är det med våra kroppar och vår hälsa – tyvärr också ibland med våra liv – som insats.

Därför måste vi enträget fortsätta den fackliga kampen så att våra kollektivavtal utvecklas och förbättrats med byggnadsarbetarnas säkerhet för ögonen.

Alla måste veta sin plats och vilka regler som finns på arbetsplatsen. Här spelar de fackliga skyddsombuden och den dagliga riskanalysen en avgörande roll. I det nya avtalet finns en förstärkt skyddsombudsutbildningen och vi kommer även att arbeta vidare med ”ordning och reda frågorna” i arbetsgrupper under avtalsperioden tillsammans med arbetsgivarna. Detta kommer i förlängningen att ytterligare förbättra arbetsmiljön och säkerheten.

Att vi satte ned foten och strejkade i förra avtalsrörelsen har gjort att vi i denna avtalsrörelsen har haft ett helt annat utgångsläge: arbetsgivarna har från början varit med på tåget och tillsammans velat lösa de frågor som är viktiga för branschen i stort, och därmed samhället. Och när vi båda haft blicken lyft och fäst i horisonten har det varit lättare att ha bra samtal. Vi båda parter värnar ju om kollektivavtalen, och det förenar oss.

Därmed inte sagt att det varit enkelt. Vi har inte tyckt lika och det har varit tuffa förhandlingar där vi fått ge och ta på båda sidor. Men vi har nu nått ett avtal som båda parter har enats kring. Det känns otroligt bra. Sveriges byggnadsarbetare kan sträcka på sig. Stolta, trygga och starka.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Jan Andersson, ordförande Byggnads Mälardalen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!