Alfred Askeljung skriver i sin debattartikel (15/4) att han till Centerstudenters stämma i april har föreslagit att ett system med studieavgifter ska utredas. Vi väntar med intresse på vad Centerns studentförbund kommer fram till i sina resonemang och ifall de kommer kräva av svenska studenter att de nu ska betala ytterligare för sin högskoleutbildning – utöver den tunga skuldsättning som studielånssystemet redan innebär.

Askeljung ger som argument för att kräva detta att det skulle stärka studenters möjlighet att ställa krav på sina utbildningar och öka resurserna till lärosätena, men nämner inga motargument. Så för att bidra till Centerstudenters diskussion vill vi bistå dem med några argument mot att avkräva svenska studenter studieavgifter:

1. Studieavgifter skulle antagligen inte leda till en ökad kvalitet.

I de länder, exempelvis Storbritannien, som har studieavgifter så har det inte påvisats något samband mellan utbildningskvalitet och studieavgifter. Studenters rätt att ställa krav på sin utbildning och ha inflytande över universitetets verksamhet är för övrigt lagstadgad och utövas redan dagligen av engagerade studentrepresentanter och kåraktiva vid Sveriges lärosäten.

2. Studieavgifter skulle antagligen inte leda till att lärosätena får mer resurser.

Något som däremot faktiskt har påvisats i länder som har studieavgifter är att lärosätena behöver lägga mer resurser på att marknadsföra sig och attrahera studenter. Tillsammans med det faktum att studieavgifter leder till att färre överhuvudtaget söker sig till högskolan så betyder det att studieavgifterna inte innebär att mer resurser går till det som är viktigast i högskolornas verksamhet – utbildning och forskning.

3. Studieavgifter skulle antagligen leda till en ökad social snedrekrytering.

Med dagens studielånssystem så drar sig redan studenter från utsatta grupper från att söka sig till högskolan. Om studieavgifter infördes skulle det troligtvis slå oproportionerligt hårt mot dessa grupper, bland annat personer som kommer från hem där föräldrarna saknar studievana. Vill vi motverka den sociala snedrekrytering som finns i högskolan idag så är ett införande av studieavgifter därför ett steg i helt fel riktning.

Studieavgifter är därför något som Uppsala studentkår motsätter sig.

Det var fel att införa studieavgifter för studenter utanför EU/EES och det vore lika fel att införa studieavgifter för svenska och europeiska studenter. För oss är det en självklarhet att ett gott samhälle ger alla möjligheten att utbilda sig. Vi vill se en öppen högskola präglad av mångfald och en utbildningspolitik med ambitionen att fler ska kunna och vilja läsa på högskolan. Vi hoppas att Centerstudenter delar dessa visioner och lämnar idéernas om studieavgifter därhän.

Caisa Lycken, ordförande Uppsala studentkår

Miranda Cox, vice ordförande Uppsala studentkår

Mathias Eriksson, styrelseledamot Uppsala studentkår