Avstå aktioner som Mos Maiorum

Den svenska regeringen bör avstå från att delta i aktioner som Mos Maiorum, skriver nio debattörer från olika partier och organisationer.

24 oktober 2014 14:24

I dag avslutas Mos Maiorum, en EU-gemensam polisaktion mot människosmuggling som ytterligare försvårat för människor på flykt undan krig och förföljelse att söka asyl i Europa. Poliser och gränspoliser i Sverige och över hela EU har deltagit i operationen. Operationens mål har bland annat varit att gripa irreguljära migranter och att samla information om resrutter och flyktvägar till EU.

Mos Maiorum har genomförts samtidigt som människor fortsätter att dö i tusental i sina försök att få skydd och en bättre framtid i Europa. Enligt FN:s flyktingkommissarie UNHCR har minst 3 000 människor drunknat i Medelhavet på väg till Europa mellan den 1 januari och den 30 september i år.

Aktionen har också genomförts trots upprepade rapporter om att polismyndigheter runt om i EU använder sig av diskriminerande metoder med när de genomför så kallade inre utlänningskontroller. Tidigare i år bekräftade en rapport från Arena Idé att etnisk profilering förekommer också i Sverige. Detta trots att det är förbjudet enligt internationell och svensk lag.

Arena Idés rapport visar att polisen genomförde nästan trettio tusen inre utlänningskontroller i Sverige förra året. Trots att Rikspolisstyrelsens har bestämt att alla polismyndigheter ska anta lokala föreskrifter för hur kontrollerna ska gå till saknas sådana föreskrifter i nästan alla polismyndigheter. Kontrollerna dokumenteras bristfälligt eller inte alls. Det innebär att det finns människor som har blivit kontrollerade och inte kan få ut uppgifter om varför de har blivit stoppade. Den kränkning och den rättsosäkerhet som detta innebär för den enskilde är ett underbetyg för en modern rättsstat som Sverige.

Operationen Mos Maiorum är den sjunde i raden av liknande EU-insatser. Den kommer att följas av fler.

I dagsläget kan regeringen inte garantera att sådana operationer kan genomföras utan att människor som lever i Sverige utsätts för diskriminering och kränkningar, och utan att Sverige bryter mot internationell lag.

Den svenska regeringen vill "verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar för att söka asyl inom unionen" (Regeringsdeklarationen från den 3 oktober 2014).

Operationer som Mos Maiorum flyttar fokus från behovet av att skapa fler lagliga och säkra vägar för alla dem som söker sig till Europa för att få skydd eller skapa sig en bättre framtid.

Så länge EU inte tar konkreta steg mot att skapa fler lagliga vägar in i Europa bör den svenska regeringen avstå från att delta i operationer som Mos Maiorum.

Enligt FN:s flyktinkommissarie finns det fler flyktingar i världen i dag än någonsin sedan Andra världskriget. Nu måste Europas länder kraftsamla för att förbättra mottagandet av asylsökande och flyktingar, och göra det möjligt för fler att resa lagligt och tryggt till EU.

Polisinsatser som Mos Maiorum använder i stället våra gemensamma resurser till att jaga vår kontinents mest utsatta invånare och utestänga människor i behov av skydd. Det är ovärdigt.

Mos Maiorum är latin och betyder "våra förfäders seder". Låt oss i stället samlas under parollen Pax Intrantibus: Frid till dem som kommer till Sverige och EU.

Kristina Hellqvist, handläggare flyktingfrågor, Svenska kyrkan

Christina Höj-Larsen, migrationspolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Frida Johansson Metso, partistyrelseledamot, Folkpartiet Liberalerna

Rickard Olseke, Expert i migrations- och asylfrågor

Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé

Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt, Språkrör, Grön Ungdom

Peter Weiderud, Förbundsordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Maria Östberg Svanelind, Fackligt center för papperslösa

John Stauffer,  Civil Rights Defenders  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!