Avlopp påverkar inte bara havet

Avloppen från villor och fritidshus påverkar inte bara Östersjön, skriver Lars Tranvik.

14 juni 1916 12:40

Villaägarnas Riksförbunds samhällspolitiska analytiker, Anna Werner, delar mångas oro över Östersjöns miljötillstånd, men vänder detta till en missriktad attack mot arbetet med att förbättra reningen av enskilda avlopp. Hon hävdar i UNT den femte juni att fritidshusägare och boende på landsbygden är utsatta för ”regleringsiver” och är “det nuvarande favoritbytet” i myndigheternas jakt på fosforutsläpp. I en värvningskampanj tidigare i år hävdade Villaägarna att "det är fel att bestraffa alla med enskilt avlopp". Det Villaägarna ser som en bestraffning är att de åläggs helt rimliga krav på att rena sina avlopp.

Villaägarna konstaterar med hänvisning till ett par nya myndighetsrapporter att stora mängder fosfor kommer ut i miljön genom hur vår mat produceras. Onödiga tillsatser av fosfor till livsmedel leder till utsläpp, likaså skulle en minskad köttproduktion och en mer vegetarisk diet kunna leda till renare vatten i Östersjön. Att ändra vilka livsmedel vi producerar och hur vi producerar dem kan således ge stora positiva effekter. Så långt är jag helt enig med Villaägarna – vi kan alltså vara överens om att det borde grillas betydligt mindre kött på villornas verandor.

Jag invänder dock starkt mot Villaägarnas kampanj mot att föreningens medlemmar skall behöva ta ett rimligt ansvar för sina enskilda avlopp bara för att det finns andra stora möjligheter till åtgärder för Östersjön. Enskilda avlopp behöver renas för att undvika negativa effekter på våra vatten. Villaägarna bortser från att detta inte endast är en fråga om Östersjön – det handlar även om effekter uppströms i bäckar, våtmarker, och sjöar. Det handlar inte heller endast om att minska fosforutsläppen, utan även om smittspridningsrisker och att till exempel undvika effekter på dricksvattenbrunnar (mikrobiella risker såväl som förhöjda halter av nitrat/nitrit till följd av såväl jordbruk som avlopp). En stor del av befintliga enskilda avlopp lever inte upp till gällande krav, och åtgärdstakten är låg.

Det som Villaägarförbundet närmast beskriver som en häxjakt handlar i själva verket om att få fastighetsägare att ta det ansvar som de enligt miljöbalken har. Det är behjärtansvärt att Villaägarna bekymrar sig över Östersjöns miljö. Att bagatellisera medlemmarnas ansvar för sina enskilda avlopp för att det finns andra stora orsaker till fosfortillförseln till havet, framstår däremot som en kampanj på falska premisser.

Lars Tranvik

Professor i limnologi, Uppsala universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!