Återta kontrollen över sjukhuset

S vill återta kontrollen över Akademiska sjukhuset, skriver Börje Wennberg, Vivianne Macdisi och Bertil Kinnunen.

13 juni 2014 14:39

På måndag och tisdag samlas landstingsfullmäktige för att debattera och besluta om landstingets budget för 2015–2017. Problemen för landstinget är många. Ekonomin är satt under hård press och vårdavdelningar tvingas stänga på grund av personalbrist. Krisen på Akademiska sjukhuset kan inte ha undgått någon. Inför sommaren har landstinget till och med tvingats utannonsera instruktioner till oroliga blivande föräldrar. Signalen är tydlig – förberedd er på att föda i något annat län än i Uppsala.

Därför kommer vi under fullmäktigemötet uppmana landstingsråd Erik Weiman (M) att genast sluta leka med skattebetalarnas pengar. Vårdkrisen på Akademiska sjukhuset är nämligen ett direkt resultat av Moderaternas privatiseringsiver och den misskötta ekonomin i landstinget.

När vi granskar räkenskaperna är det inte bara avsaknaden av fastställd budget för Akademiska sjukhuset som spökar, även kostnadskontrollen är dålig. Därför har landstingets ekonomi de senaste åren gått runt på utförsäljningar och återbetalningar av personalförsäkringar. Pengar som i stället borde ha gått till att laga den trasiga vård som Moderaternas privatiseringar har gett upphov till.

När landstingsfullmäktige i veckan fattar beslut om budget för 2015–2017 står vi inför ett viktigt vägskäl: Antingen tar vi kontroll över utvecklingen i landstinget eller så fortsätter vi på den inslagna vägen som kantas av privatiseringar och illa skött ekonomi.

För att garantera alla Uppsalabor en jämlik och tillgänglig vård – året runt – vill vi göra följande prioriteringar:

• I vår budget föreslår vi Socialdemokraterna en oförändrad landstingsskatt för 2015, detta trots att ekonomin är satt under hård press. Vad som krävs är nämligen ordning och reda. Ett landsting som äger ett sjukhus med en omsättning om cirka åtta miljarder behöver rimligen ha en grundläggande koll på ekonomin. Det är nämligen en god kostnadskontroll som i slutändan avgör om vi har råd att anställda fler vårdpersonal eller ej. I stället för att låta ökade kostnader skena tänker vi sätta stopp för kostnadsdrivande privatiseringar, som riskerar att slå sönder den för Akademiska sjukhuset helt centrala relationen till utbildning och forskning. Sedan förväntar vi oss att en socialdemokratiskt ledd regering kommer att ta framtidsfrågan om hälso- och sjukvårdens finansiering på allvar och utöka statsbidragen. Framtidens vård måste få kosta mer.

• Personalflykten från landstinget måste stoppas och för att lyckas med det krävs ökade resurser. I vår budget för 2015 tillför vi därför 77 miljoner kronor som ska bidra till att Akademiska sjukhuset kan anställa fler sjuksköterskor, specialiserade sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor, vilket skulle kunna minska arbetsbelastningen, öka kvaliteten och bemötandet i vården samt öppna många av de idag stängda vårdplatserna.

• En annan viktig faktor för att stoppa personalflykten är att landstinget måste börja lita på den medicinska professionen - låta proffsen vara proffs. Den ökade marknadsstyrningen och konkurrensutsättningen av vården har lett till en snabbt växande administrativ börda för läkarna och vårdpersonalen – utan att det går att se några kvalitetsförbättringar. Socialdemokraterna vill minska onödig byråkrati och administration för att göra det möjligt för personalen att tillbringa mer tid med patienterna samt investera i en bättre utbildning för vårdpersonal. Nationellt föreslår vi till exempel fler platser på universitet och högskolor och viker platser särskilt för barnmorskeutbildningen.

För bara tio år sedan hade Uppsala Sveriges bästa förlossningsvård. I sommar räknar man med att barnmorskekrisen kommer kosta 21 miljoner kronor extra för vårt landsting.

Det motsvarar 40 helårsanställda barnmorskor. Det krävs ett långsiktigt angreppssätt för att lösa förlossningskaoset. Trots att experter inom förlossningsvården vid upprepade tillfällen varnat för problemen inför sommaren har den politiska ledningen inte tagit frågan på allvar. Vi krävde under våren en konsekvensanalys för det allvarliga läget och kommer om vi får väljarnas förtroende börja arbeta med frågan från dag ett i höst för att sommaren 2015 ska innebära en fungerande förlossningsvård.

Alliansens privatiseringsiver, avsaknaden av kostnadskontroll och dumsnålhet ger en bitter eftersmak. Med vår budget för 2015–2017 tänker vi återta kontrollen över sjukhuset och laga den trasiga vård som allvarligt skadar förtroendet för den offentliga välfärden. Det handlar helt enkelt om att ge Akademiska sjukhuset rätt förutsättningar att klara av sitt grunduppdrag.

Börje Wennberg, landstingsråd i opposition (S)

Vivianne Macdisi, landstingsråd i opposition (S)

Bertil Kinnunen, landstingsråd i opposition (S)

Landstinget

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!