Återinför IVPA-larmen

Återinsätt IVPA-larmen på landsbygdens räddningsstationer, skriver Erica Åhström och Conny Andersson.

16 september 2014 09:02

Vi i landsbygdspartiet har sedan vår start december 2012, haft IVPA-larm och vårdcentraler på landsbygden som våra partifrågor.

Av en anledning och det är att under alliansens mandat period har detta försämrats katastrofalt. Att gå ut och säga som Johan Örjes på UNT Debatt 31/8 med flera säga att ambulansen behöver vara snabbare låter ju bra och visst de har de ju rätt i. Men för den befolkning som bor utanför Uppsalas stadsgräns hjälper det inte att säga så. För trots allt så måste de köra från ambulansstationen genom trafik som under olika årstider och trafiksituationer påverkar sträckan och insatstiden.

Vi hade ett fungerade system där länets RIB-stationer (räddningstjänst i beredskap) kunde rycka ut inom cirka sex minuter och då vara på väg till skadeplats. Så kallat i väntan på ambulans, IVPA-larm.

Deltidsbrandmännen kan starta en första vårdinsats och har både syrgas och hjärtstartare men framför allt kan de skapa trygghet. Deltidsbrandkåren har naturligtvis en mycket god lokalkännedom i sitt område och behöver sällan en adress utan bara ett namn för att hitta fram.

Men ekonomin för alliansen räckte inte till för grundtrygghet för dem som bor ute på Sveriges mest tätbefolkade landsbygd. Så man tog bort det och hävdade att om det skulle fortgå skulle två ambulanser behövas dras in i Uppsala om RIB-tationerna skulle få fortsätta med sina snabba insatser.

Och allt med motiveringen att det räddar inga liv!

Den som gör ett sådant uttalande har nog inte skadat sig själv, eller haft någon anhörig som gjort det, och suttit i 30–50 minuter och väntat på ambulans eller fått höra i telefon att det inte finns någon ambulans att skicka. I dag får de direktiven att bara åka på "medvetslös, ej kontaktbar".

Vi kan inte i dag säga om felkörning som skedde i kombination med lång utryckningstid ledde till att någonn person avled, men den anhöriga som larmade och bad om brandkårens understöd och inte fick det, hade åtminstone haft stöd.

Vi har i dag mycket hög kompetens på vår ambulanspersonal och vi ifrågasätter varför den kompetensen används för att köra personer från sjukhus till olika former av boenden? Då billigare alternativ som bårtaxi kan användas i större utsträckning. Och mer ekonomi kan läggas på utbildning och återinsättning av IVP-larm hos RIB-stationerna ute i länet.

Nu byggs Uppsala ut och allt fler områden byggs längs LV 288, och samtidigt är hela Rasbo ett tomt område för brandförsvar och en placering av ambulans.

Så vi föreslår en ny brand- och ambulansstation i region Rasbo.

Men när framför allt Uppsala kommun får cirka 3 500 nya invånare om året, då borde väl rimligen också räddningstjänsten öka samma takt.

Mer ekonomi till landstingsstyrda ambulanserna och kommunstyrda räddningstjänsten som inte tål mer sparkrav och budgetneddragningar.

Erica Åhström , (landsbygdspartiet beroende)

Conny Andersson , (landsbygdspartiet oberoende)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!