Arbetsförmedlingen har misslyckats

Det är för de arbetslösas skull som vi föreslår att Arbetsförmedlingen läggs ner, skriver Annika Qarlsson och Anne Lennartsson.

26 januari 2018 18:00

Det är hedervärt av Johan Berg, arbetsförmedlare, att ta strid för sin arbetsgivare. Men tyvärr går han vilse när han använder ord som "hån" och "lögner" om oss. För sanningen är att Arbetsförmedlingen misslyckats totalt. Så mycket att 94 procent av Sveriges kommuner, enligt IFAU, parallellt med den statliga arbetsmarknadspolitiken byggt upp egna kommunala verksamheter. År 2015 hade 94 procent av kommunerna egna arbetsmarknadsinsatser och minst 83 000 personer deltog. Räcker det som tecken på att Arbetsförmedlingen inte lever upp till sitt uppdrag?

Inte? Då fortsätter vi. Även företagarna är missnöjda. Det är småföretagen som står för jobbtillväxten i Sverige. 4 av 5 jobb skapas i de minsta företagen, samtidigt som Sverige brottas med hög arbetslöshet. Organisationen Företagarna, som har 70 000 företagare som medlemmar, har i en rapport (En Småföretagarvänlig Arbetsförmedling) visat att 84 procent av företagen kommer i kontakt med anställda genom andra vägar än Arbetsförmedlingen. De väljer helt enkelt bort Arbetsförmedlingen då de anser att de inte får tillräckligt med hjälp där. Företagarna skriver syrligt i sin rapport, att ”resultatet ger en tydlig indikation på att relationen mellan Arbetsförmedlingen och småföretagen har stor potential att utvecklas”. Det kan man minst sagt säga.

De som är nöjda är däremot de som använder privata aktörer. Enligt IFAU träffar de privata aktörerna de arbetssökande betydligt oftare och längre än vad handläggarna på Arbetsförmedlingen träffar sina arbetssökande. Privata aktörer träffar sina deltagare minst en gång per vecka medan Arbetsförmedlingens handläggare träffar sina deltagare en gång per kvartal. Johan Berg skriver själv i sin replik att 9 av 10 arbetsförmedlare anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Så pass allvarligt att en anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket. Är det bevis på en fungerande myndighet? Tillåt oss tvivla.

De arbetslösa som desperat söker jobb för att få en egen försörjning är nöjda med privata aktörer, enligt IFAU, de får mer och bättre hjälp. Utlandsfödda hos privat förmedling fick också arbete snabbare och tjänade mer än de som gick via Arbetsförmedlingen.

Vi har förståelse för att Johan Berg vill försvara sin arbetsplats. Men det här handlar inte om de anställda på Arbetsförmedlingen. Det här handlar om strukturen och alla de hundratusentals som går hemma utan jobb, som inget annat vill än att få jobba och tjäna egna pengar. Det är för deras skull matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Och det är för deras skull som Arbetsförmedlingen måste läggas ner och låta de privata aktörerna ta över – då kan fler människor få arbete så att skatteintäkterna ökar och vi får råd med mer välfärd.

Annika Qarlsson

arbetsmarknadspolitisk talesperson (C)

Anne Lennartsson

distriktsordförande för Centerpartiet i Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!