Är det dags att anställa fler arbetsterapeuter nu?

Det behövs fler arbetsterapeuter inom primärvården, skriver Katarina Rydberg.

26 juli 2017 17:30

Regionen ska utveckla primärvården, den ska stärkas och rustas för framtiden. Basen för vården ska riktas om från sjukhus till primärvård. Det ser Sveriges Arbetsterapeuter fram emot. Det vi ännu mer ser fram emot är att regionen nu har möjlighet att anställa fler arbetsterapeuter i primärvården, så den arbetsterapeutiska kompetensen kommer fler patienter till godo.

Arbetsterapeuten arbetar personcentrerat och genom patientens delaktighet hjälper det fler patienter att få en fungerande vardag. Våra interventioner kring att skapa aktivitetsbalans, rutiner och att finna strategier för att bättre hantera sina vardagssysslor, både i grupp och individuellt, ger patienterna möjligheten och förmågan att komma tillbaka till skola eller arbete. Det ger även en möjlighet till ett långsiktig hållbar livsföring.

Inom området välfärdsteknik och självständighet har arbetsterapeuterna en självklar roll. Arbetsterapeuterna föreslår egenvårdsprodukter och förskriver hjälpmedel för att underlätta de vardagliga sysslor som personer behöver klara av. Arbetsterapeuten kan förskriva en rullstol, om patienten inte kan gå, så att patienten klarar av att ta sig dit den väljer, eller en kalenderapp eller ett mobilbaserat hjälpmedel för att själv komma ihåg vilka aktiviteter man ska göra och när. För många patienter kan möjligheten att själv planera sin vecka och själv kunna sköta sina tider vara avgörande för självkänsla och självständighet.

En arbetsterapeutisk intervention som är framtagen just för primärvård är ReDO. En evidensbaserad metod, upplagd som en kurs med seminarier. Den riktar sig till personer som är i behov av och har kapacitet att förändra sin vardag. Varje deltagare får även kreativa redskap för att kartlägga och analysera sin tid och egna aktivitetsmönster i vardagen (på jobbet eller motsvarande, såväl som på fritiden). Därefter påbörjas en process för egen omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. En annan arbetsterapeutisk intervention är ”ha koll”, där man arbetar i grupp för att förbättra sin förmåga till tidsuppfattning och planering med hjälp av rutiner, checklistor och kalender. Båda metoderna lämpar sig bra i primärvården. Vi ser fram emot diskussioner framöver i planeringen av den nya organisationen. Våra insatser behövs, för patienternas bästa!

Katarina RydbergOrdförande för Sveriges Arbetsterapeuter I Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!