Ansvarslös budget

M och KD:s högerkonservativa budget slår mot Uppsala, skriver fyra socialdemokrater.

19 december 2018 00:30

Den 12 december röstades Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetreservation igenom i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna.

I stället för en genomarbetad budgetproposition styrs statens finanser nu av en otydlig reservation i finansutskottet med skattesänkningar för mångmiljardbelopp och oklara nedskärningar.

Det är också ytterst beklagligt att se det avgörande inflytande som Sverigedemokraterna nu ges över svensk politik.

Det har nu gått över tre månader sedan valet. Sverige behöver en ny handlingskraftig regering som kan ta itu med landets problem och bygga samhället starkare. Budgetbeslutet bör inte föregripa regeringsbildningen och övergångsregeringens budgetproposition var inriktad på att ge nästa regering förutsättningar att sätta sin egen prägel på finanspolitiken, precis det som en bred riksdagsmajoritet har kommit överens om. Moderaterna och Kristdemokraternas agerande i det rådande parlamentariska läget är ansvarslöst och dåligt för Sverige.

Det är också ansvarslöst att rösta igenom en budget som inte är tillräckligt genomarbetad.

M och KD:s budgetreservation är ett dokument på 28 sidor, ihopsnickrad på deras partikanslier och är därmed inte lika genomarbetad som finansdepartementets övergångsbudget. Budgetramen hänger inte ihop med M och KD:s stora ofinansierade skattesänkningar. Detta kommer medföra omfattande konsekvenser när flera myndigheter och kommuner inte ges tillräcklig framförhållning.

Oklara besked och larmrapporter duggar nu tätt. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Naturvårdsverket och statliga muséer är några som har larmat om konsekvenserna av de stora nedskärningarna. Jämställdhetsmyndigheten tvingas läggas ner ett år efter #metoo och mitt under klimattoppmötet i Katowice så väljer M, KD och SD att skära ner på miljö- och klimatbudgeten med hela 2,1 miljarder.

M, KD och SD:s budgetbeslut innebär också nedskärningar som kommer slå hårt mot oss Uppsalabor. Budgeten innebär bland annat:

- Dyrare hyresrätter. I högerbudgeten slopas det statliga investeringsstödet för byggande av billiga hyresrätter. Under mandatperioden har 20 000 billiga hyresrätter byggts tack vare stödet. Nu riskerar flera byggprojekt att inte kunna förverkligas eller bli dyrare. Bara Uppsalahem hade räknat med investeringsstöd på 60 miljoner kronor för att bygga billigare bostäder. Nu riskerar en framtida trea i Uppsala stad få ungefär 1 500 kronor dyrare hyra i månaden och bostadsbyggande på landsbygden uteblir.

- Fler nyanlända på bidrag. Högerbudgeten innebär också minskade anslag till Arbetsförmedlingen som varnar för att extratjänsterna kommer slopas helt och att tusentals färre kommer ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I Uppsala har över 700 personer fått ett jobb att gå till tack vare extratjänsterna. Nyanländas etablering kommer nu att försvåras. Notan för uteblivna skatteintäkter och mer bidrag skickas till Uppsalaborna.

- Nedskärningar på skolan. M och KD lägger en halv miljard mindre på skola och utbildning än övergångsregeringen. Det är pengar som behövs i Uppsalas skolor för att anställa fler lärare och lärarassistenter. Även studiestartsstödet, som har till syfte att få fler arbetslösa utan gymnasieexamen att studera, skrotas. Likaså skrotas myndigheten delegation mot segregations viktiga arbete för att bryta segregationen.

- Nedskärningar på klimatinvesteringar och kollektivtrafik. Uppsala är världens bästa klimatstad. Många klimatsmarta investeringar som Uppsala kommun gjort i exempelvis fler laddstolpar och biogasanläggningar har skett tack vare statliga resurser. I M, KD och SD:s budgetbeslut halveras anslaget till Naturvårdsverket och det statliga stödet klimatklivet. Det innebär att Uppsala får mindre resurser för att snabba på den nödvändiga klimatomställningen och skapa nya jobb. Även satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommarlovet tas bort.

M och KD:s SD-stödda högerkonservativa budget är inte vad Uppsala behöver.

För att Uppsala ska utvecklas i rätt riktning behöver vi billigare bostäder, snabbare integration och högre kunskapsresultat i skolan. Vi hoppas att en S-ledd regering med stöd i mitten av svensk politik kan tillträda så snart som möjligt för att byta ut den här politiken.

Marlene Burwick, riksdagsledamot (S) från Uppsala

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S) i Uppsala

Pavlos Cavelier Bizas, kommunfullmäktigeledamot (S) och ledamot i ­arbetsmarknadsnämnden i Uppsala

Asal Gohari, kommunfullmäktigeledamot (S) och ledamot i ­utbildningsnämnden i Uppsala

Budget

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!