Ännu mer måste göras mot endometrios

Kunskapen om endometrios i vården behöver förstärkas, skriver Marta Obminska och Stefan Olsson.

10 mars 1916 11:08

Endometrios är en allvarlig sjukdom, som alltför länge inte tagits på det allvar som är befogat. Ungefär var tionde kvinna i fertil ålder drabbas av endometrios. Sjukdomen är gynekologisk, kronisk och delvis ärftlig samt innebär att livmoderslemhinnan har spritt sig till platser utanför livmoderhålan. Endometrios kan sätta sig på äggstockarna, området mellan livmodern och ändtarmen, tjock- och tunntarmen, blindtarmen, ljumskarna, urinblåsan och mellangärdet. Enligt den undersökning som UNT rapporterade om den 23 februari, som publicerats i Journal of Women’s Health, ansåg de deltagande kvinnorna att vården för patienter med endometrios måste förbättras, inte bara kirurgiskt och medicinskt. Kvinnorna har dålig erfarenhet av denna typ av vård och nära fyra av tio ansåg att sjukvården varit oförmögen att hjälpa dem.

Att nu regeringen tillskjuter medel för att låta Socialstyrelsen utarbeta riktlinjer för vården av endometrios är positivt för alla de kvinnor som är drabbade, men insatserna mot endometrios riskerar ändå att vara otillräckliga.

Insatser mot endometrios behöver riktas mot vårdstudenter och till befintliga yrkesgrupper inom vården, men även till samhället i övrigt, för att effekterna av arbetet mot sjukdomen ska får en så bred spridning som möjligt.

Den genomsnittliga tiden för att få rätt diagnos är i dag alldeles för lång, mellan sju och åtta år. Besöken i sjukvården är många för de kvinnor som är drabbade och många gånger känner de sig inte sedda eller hörda under den här tiden, vilket rapporten i Journal of Women’s Health visar.

Endometrios bidrar till en samhällsekonomisk förlust samtidigt som många kvinnor lider i tysthet och inte kommer till sin rätt både i sitt vardagsliv och i yrkeslivet.

Detta eftersom många av de kvinnor som drabbas av endometrios lider av cykliska eller kroniska smärtor samt många gånger även av trötthet och energilöshet. De vanligaste symptomen är kraftiga menssmärtor, smärta vid samlag och även smärtor vid toalettbesök.

Många av dem som kommer i kontakt med kvinnor med endometrios, exempelvis skolsköterskor och allmänläkare, saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge en korrekt diagnos. Det behövs därför ökad fokus på information om sjukdomen och dess symptom till fler yrkesgrupper inom sjukvården. En bredare kunskap om sjukdomen skulle utgöra en viktig del i arbetet med att säkerställa att diagnos ställs i ett tidigt stadium och adekvat behandling sätts in.

Kvinnor med endometrios, en tiondel av alla kvinnor, ska inte behöva lida i åratal innan diagnos är ställd och behandling kan sättas in.

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Stefan Olsson, landstingsråd (M) för Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!