Aningslöst om SLU-tvång

Tvärtemot Tina Zethraeus anser vi det är en försvårande omständighet att SLU tog initiativ till regeringsuppdraget, skriver Jens Stilhoff Sörensen och Erik J Olsson i en replik.

17 september 2014 15:10

I vårt inlägg ”Akademisk ofrihet” på UNT Debatt 16/9 gav vi följande exempel på hur politiken bestämmer vetenskapens slutsatser snarare än att låta sig vägledas av dessa:

”Att hotbilden är reell illustreras av ett aktuellt fall som uppmärksammades i media där en minister i ett regeringsbrev dikterade de slutsatser som forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet skulle presentera som sanna vid en konferens i Brasilien. Det gällde att stärka bilden av Sverige internationellt genom att påstå att den svenska förvaltningsmodellen för [skogs]bruk är överlägsen andra länders modeller, en slutsats som forskarna själva betraktade som ogrundad och etnocentrisk. Forskarnas roll blev att sätta vetenskapens stämpel på en tes som politiken på förhand bestämt är sann. Det hela drevs till det absurdas gräns när forskarna även måste medverka i en reklamfilm för den svenska modellen.”

Tina Zethraeus invänder mot denna bild 17/9. Argumentet är detsamma som vi redan anser att vi vederlagt i en tidigare debatt med Zethraeus i UNT (2014-02-03).

Det väsentliga är att Zethraeus anser det vara en förmildrande omständighet att SLU självt tagit initiativ till regeringsuppdraget. Vi anser att detta tvärtom är en försvårande omständighet, av skäl som vi som sagt redan redovisat.

Nytt är att Zethraeus nu även invänder mot vår beskrivning att SLU-forskare måste medverka i en reklamfilm för den svenska modellen. Hon frågar sig hur det praktiskt skulle ha gått till.

Zethraeus reaktion vittnar i bästa fall om aningslöshet, i värsta fall om cynism.

Ett avsnitt ur ett blogginlägg av Hans-Örjan Nohrstedt får illustera vad det handlar om. Nohrstedt, tidigare docent i skoglig marklära, var en av de forskare som medverkade i en artikel i Svenska Dagbladet som problematiserade regeringsuppdraget:

”Dagen innan publiceringen i SvD hände något mycket tråkigt och tankeväckande. Den morgonen fick jag en e-post från min medförfattande SLU-kollega. Han hade tyvärr bestämt sig för att hoppa av. Skälet var att han inte vågade med tanke på att hans anställning SLU, vilken var tidsbegränsad, snart skulle omförhandlas. Han var rädd att den skulle äventyras om han skrev under artikeln. Så stod det till med den akademiska friheten.” (http://hans-orjan.blogspot.se/2013/12/regeringsuppdraget-som-fick-slu-listat.html)

Enligt Zethraeus sätt att uppfatta saken drog sig medförfattaren tillbaka ”av fri vilja”. Men det är i så fall en tom och innehållslös innebörd av begreppet.

Den som vill bilda sig en egen uppfattning om SLU:s film om svenskt skogsbruk kan se den på Youtube under http://www.youtube.com/watch?v=D0uAIOT66Wo.

Jens Stilhoff Sörensen, universitetslektor i globala studier vid Göteborgs universitet och forskare vid Utrikespolitiska Institutet
Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!