Alla ska ha samma kompetens som på Omtanken

Kommunens medarbetare i palliativ vård måste ha samma kompetens som Omtankens medarbetare, skriver Jan Ask.

26 juni 2015 14:09

Döden och döendet är en skrämmande tanke för många människor. Döden kan komma snabbt, vara väntad, den kan vara smärtsam och långdragen. Det är därför viktigt för Uppsala kommun att ha ett heltäckande program som gör att medborgarna kan känna sig säkra på att få den absolut bästa vården i livets slut.

Patienter och anhöriga som vistas på Omtanken kan vittna om vilken god omvårdnad och gott stöd som medarbetarna ger på denna inrättning. Uppsala Pensionärers Samarbetsråd, UPS, tycker det är tråkigt att en sådan välfungerande verksamhet som Omtanken ska försvinna.

Med anledning av detta har UPS följande synpunkter och frågor.

Uppsala kommun måste ha ett program för hur en säker och human terminal vård ska ges för människor i livets slut. Oavsett var i kommunen man bor. Oavsett hur man bor eller i vilken situation man befinner sig i. Medborgarna ska kunna känna sig säkra på att få tillräckligt med smärtlindring, näring och annan nödvändig omvårdnad. Ingen människa ska behöva dö ensam. Anhöriga ska också få det stöd de har behov av.

Vi anser att den av äldrenämnden beskrivna webbaserade utbildning är otillräcklig.Kommunens medarbetare i palliativ vård ska ha samma kompetens som Omtankens medarbetare.

Vi i UPS saknar en ekonomisk analys av beslutet att lägga ner Omtanken. Relationen mellan landstingets och kommunens palliativa vård måste klargöras. Vi anser att Omtanken inte kan avvecklas förrän detta har uppnåtts.

Hur ska Uppsala kommun kunna föra ut den fina vård som idag bedrivs på Omtanken till alla de människor som hänvisas till vård i livets slut på de särskilda boenden eller i sina egna hem?

Finns det ett heltäckande program för terminal vård så att samtliga vårdmedarbetare vet vad de ska göra för döende människor och deras anhöriga?

På vilket sätt ska alla människor i kommunen kunna garanteras lika god vård i livets slut?

Jan Ask, ordförande Uppsala Pensionärers Samarbetsråd, UPS

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!