Den dåliga beredskapen saknar politisk färg

Misstagen under pandemin beror inte på höger- eller vänsterpolitik.

Sverige 24 juni 2020 16:55
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

När vår blev till sommar började regeringens höga förtroendesiffror att vika nedåt. Hanteringen av coronapandemin ifrågasätts alltmer, särskilt med avseende på smittspridningen och de höga dödstalen inom äldreomsorgen. Kan det vara något annat än regeringens jobb som ligger bakom, funderar man i S-högkvarteret. Något med moderater och marknad skulle inte vara fel.

”Svenonius beredskap räckte bara i fyra dagar”, skrev Aftonbladets ledarsida (19/6) om M-regionrådet Irene Svenonius. Moderaterna har varit ”mer intresserade av vårdmarknader än en välfungerande sjukvård”, säger oppositionsrådet Aida Hadzialic (S) till DN (23/6). Det man inte tar hänsyn till, och det ingen kan veta, är hur övriga regioner hade klarat coronakrisen om de haft en lika stor smittspridning som Stockholm.

 

Äldreomsorgen är ju kommunal men även här försöker Socialdemokraterna associera misstagen till att bero på ett slags borgerligt marknadsmisslyckande. ”Många äldreboenden är privatägda och personal har gått till jobbet trots att de varit sjuka”, sade utrikesminister Ann Linde i den numera välspridda intervjun med den tyska tv-kanalen Deutsche Welle (18/6).

Här är orden viktiga. Under 1990-talskrisen benämndes äldrevården ofta som ”konkurrensutsatt” i S-styrda kommuner, medan borgerliga styren valde att betona valfriheten för de äldre. Den som vill prata illa om omsorg i privat regi väljer oftast att bara säga ”privat”, i stället för privatdriven.

Drygt 20 procent av alla äldreboenden och all hemtjänst i Sverige drivs av privata företag. Socialstyrelsens stora årliga enkätundersökning visar inte på några kvalitetsskillnader mellan äldreomsorg i privat respektive offentlig regi. Om något har den varit till fördel för den privatdrivna omsorgen. Det finns heller inget som tyder på att privatdriven omsorg varit mer utsatt än den offentligt drivna hittills under pandemin.

 

Vad som brustit i omsorgen om de allra äldsta får utvärderas när pandemin är över. Men det är ett gemensamt ansvar för alla regeringar de senaste 30 åren att tung vård flyttats till kommunerna och till hemmen utan att smittskyddet flyttat med, och att ett äldreboende i dag nästan är liktydigt med ett demensboende.

Beredskapen fanns inte när pandemin slog till, vare sig för personalen eller för att skydda dementa personer från att bli smittade. Brister finns i 21 regioner och 290 kommuner och har funnits under lång tid. Brister finns också i samordningen mellan alla aktörer, och ytterst är detta regeringens ansvar. Kanske är det därför det går lite knackigt just nu?

Johan Rudström

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sigtuna

Den som har reskassa riskerar böter

Fastighetsaffärer

Huset på Bergtorp 22 i Knivsta sålt för andra gången på kort tid

Brott & Straff

Misstänkt sexhandel på 30 adresser i Göteborg

Nyetableringar

Verket Uppsala Handelsbolag bildas

Fastighetsaffärer

Hus på 129 kvadratmeter sålt i Örsundsbro - priset: 2 700 000 kronor

Visa fler