Applicera Solnamodellen i Uppsala

Solna har varit framgångsrika i att få fler i jobb, minska bidragstagandet och förbättra integrationen. Vi kan lära mycket av dem.

Uppsala 29 juli 2020 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Uppsala kommun har idag stora sparkrav då ett flertal nämnder beräknas gå med underskott. Antalet socialbidragstagare har ökat och kommer sannolikt fortsatt att öka i och med nuvarande pandemi. Enligt arbetsmarknadsnämnden så är Uppsalas ökande flyktingmottagande den främsta anledningen till ökningen av antalet hushåll försörjda av bidrag. För att lösa problemet med skenande utbetalningar av socialbidrag bör vi dra inspiration av Solna kommun och den så kallade ”Solnamodellen”.

Från 90-talet fram till för ungefär 20 år sedan var arbetslösheten hög vilket ledde till höga utbetalningar av socialbidrag i Solna. Därför såg kommunledningen över en modell för att gå från bidrag till arbete. Solnamodellen förutsätter att det finns ett gott företagsklimat samt att man ställer tydliga krav och gör obligatoriska hembesök hos bidragstagaren. Arbetsmarknadskontoret i staden ser över vad man vill jobba med samt vad man har för erfarenhet för att sedan matcha detta med ett företag. Det spelar ingen roll om bidragstagaren får provjobba en månad eller två veckor, utan kommunen anpassar sig efter företagens önskemål och det är krav på att bidragstagaren tar jobbet för att erhålla socialbidrag. 

På plats kan personen få arbetsträning, öva sina språkkunskaper och på så sätt öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Sedan Solna införde dessa åtgärder har kommunen lyckats minska antalet ärenden gällande socialbidrag, minska arbetslösheten samt förbättra integrationen. Enligt SCB är Solna idag en av de kommuner med lägst andel bidragstagare.

I Uppsala ställs numera krav på att skicka in intyg gällande ens ekonomiska situation samt kopia på hyresavtal. Dessa krav infördes för bara ett par månader sedan av kommunen för att stävja bidragsfusk och felaktiga utbetalningar av bidrag. Obligatoriska hembesök bör implementeras när rådande pandemi är över. Däremot måste kontakten mellan Uppsalas arbetsmarknadsförvaltning och näringslivet förbättras för att kunna erbjuda fler heltidsinsatser för bidragstagare. Uppsala har goda förutsättningar att applicera Solnamodellen då staden har flera lokala företag som gladligen skulle vilja ge tillbaka och bidra till kommunen de är etablerade i. Uppsala kommun behöver sända signalen att det alltid är viktigare att arbeta än att erhålla bidrag.

Robin Güler Akkus, Moderat och Uppsalabo

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Ställer in studentfirande – tre av fyra vill inte komma

Uppsala

Coronaprover försvann – hamnade hos fel enhet

Uppsala

Åtalas för att ha brottat ner lärare: "Förnedrande"

Uppsala

Domstol säger ja till bro nära Studenternas IP

Fotboll

Sirius glädjebesked: Ingen knäskada på Vecchia

Visa fler