Arbetarspel — vad är det?

Ett tema för de nyligen avslutade Johan Ahlbäck-dagarna i Smedjebacken var Svenska arbetarspel — dåtid och nutid. Om dessa festliga stråk av folklig teaterkultur i Sommarsverige ger Lars Furuland en historisk och aktuell skildring.