Rivningsplaner går vidare trots kritik

En oenig byggnadsnämnd går vidare med planerna på att riva två bostadshus från 1920-talet och bygga nytt.

16 september 2019 19:00

Förslaget om rivning och nybyggnad vid korsningen Dalgatan–Jumkilsgatan i Luthagen har väckt skarpa protester från kringboende. De vill att husen från 1920-talet, ritade av Uppsalas välkände stadsarkitekt Gunnar Leche, bevaras. De får stöd av Upplandsmuseet som anser att de planerade nya husen bryter mot kvarterets karaktär med samlad bebyggelse av modell trädgårdsstad. Byggnadsnämnden klubbade rivningsloven för de båda husen redan 2013, men väntade inte in museets yttrande.

Planerna har legat på is men kommunen går nu vidare med förslaget till ny detaljplan som gör det möjligt att bygga två bostadshus med tre våningsplan plus takvåning. Omkring 25 nya lägenheter kan få plats i husen, enligt planförslaget. Både Upplandsmuseet och grannarna anser att de nya husen blir för höga och för stora på de aktuella tomterna. Under den första remissomgången lämnades ett 20-tal yttranden in, nästan samtliga med invändningar på någon eller några punkter.

Kommunens stadsbyggnadsförvaltning håller inte med och anser att de nya bostadshusen anknyter till höjden på trevåningshusen i kvarteren intill. Kommunens bedömning är att helheten i kvarteret och karaktären av trädgårdsstad bibehålls även med de nya husen och att stadsbilden i området bara påverkas måttligt.

En oenig byggnadsnämnd har beslutat att gå vidare med förslaget till en avslutande remissomgång, innan planen kan klubbas. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centern ville alla att planarbetet skulle avbrytas, men mittenstyrets majoritet klubbade vidare planförslaget till granskning som pågår fram till slutet av september.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist