Vilka är klimatförnekarna?

De står till höger politiskt, accepterar sociala hierarkier och att människan dominerar naturen. Kirsti Jylhä försöker förstå klimatförnekarna.

13 maj 2019 07:00

– Personer som står till höger politiskt brukar i högre utsträckning vara klimatförnekare, säger Kirsti Jylhä som är forskare på Institutet för framtidsstudier.

Men det räcker inte som förklaringsmodell. Alla som är konservativa är ju inte klimatförnekare. Det finns ytterligare egenskaper som behöver vara uppfyllda.

– Personer som accepterar sociala hierarkier mellan grupper och som dessutom tycker att det är okej att människan dominerar naturen har lättare att ifrågasätta klimatvetenskapen.

Vad beror det på?

– Det är främst fattiga och kommande generationer som drabbas av klimatförändringen, det vill säga de som är minst skyldiga till problemet. Om man inte tycker att det är problematiskt att andra drabbas av vår livsföring, så kan det vara enklare att kräva mer bevis för klimatförändringen istället för politiska åtgärder som rubbar livsstilen för en priviligierad grupp i världen, säger Kirsti Jylhä.

Att konservativa personer inte litar på vetenskapen i just denna fråga, kan tyckas märkligt. Konservatismen brukar annars förknippas med en hög tilltro till traditionsbundna organisationer, som vetenskapliga akademier.

– Det är vanligare hos politiskt konservativa att vilja behålla status quo, jämfört med liberaler och vänsterorienterade personer. Om man inte vill förändra sin livsstil, och samtidigt får höra att ens livsstil drabbar andra, så skapar det en obehagskänsla. Ett sätt att bli av med den är att förneka problemet och de som för fram budskapet om klimatförändringen.

Varför är det viktigt att förstå klimatförnekarna?

– För att veta hur vi ska kunna nå dem och inkludera dem i diskussionen. Klimatförnekelsen är till exempel utbredd inom högerpopulistiska partier runt om i Europa, och om man vill påverka deras anhängare gäller det att hitta ingångar till klimatfrågan som engagerar dem. Det kan handla om att lyfta värdet av att bevara naturen inom landet eller att det går att undvika stora flyktingströmmar om man för en kraftfull klimatpolitik, säger Kirsti Jylhä.

En deltagare i UNT:s klimatenkät skrev att ordet klimatförnekare är nedsättande.

Vad ska vi kalla dem som inte tror att människan orsakar klimatförändringen?

– Begreppet klimatförnekare behöver inte vara nedlåtande. Det betyder bara att man inte tror på klimatförändringen. Jag använder ordet förnekare eftersom det ringar in fenomenet bäst. Om man är skeptiker – i vetenskaplig mening – ska man utsätta sina tankar för kritisk granskning. En riktig skeptiker skulle acceptera att människan påverkar klimatet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa