Mystisk rensning av cyklar från ån

På fredagsmorgonen stod cyklar, synbarligen uppfiskade ur Enköpingsån, uppställda intill bron vid Joar Blå. Men vem eller vilka det är som har tagit upp cyklarna är ovisst.

12 april 2019 21:00

Det stod ett 15-tal cyklar, någon sparkcykel och en barstol (som det dock inte satt någon kvarglömd bargäst på) vid bron mellan Joar Blå och Kommunhuset på fredagsmorgonen. Ingen cykel var i direkt toppskick och de har nog legat olika länge gömda under åns yta.

Någon eller några har i vilket fall fiskat upp de rostiga cyklarna ur ån. Tidningens efterforskningar efter vem som har gjort storstädningen av ån blev resultatlösa under fredagen.

Ingen av tillfrågade på vare sig parkavdelningen, gatukontoret eller VA-avdelningen känner till vem cykeluppsamlaren är. Det är visserligen enligt uppgift VA-avdelningens del av Enköpingsån, men på VA ställer man sig mycket frågande till cykelansamlingens eventuella orsaker.

Lasse Olsson, som är enhetschef på gatukontoret, kan dock konstatera att det då och då förekommer att cyklar slängs i Enköpingsån och att kommunens anställda i dessa fall får ta upp de förlupna trampfordonen.

– Vi får mycket tips också, om cyklar som ligger i ån och om styren som sticker upp. Då försöker vi ta upp dem så fort som möjligt, förklarar Lasse Olsson.

Hur vanligt är det att cyklar hamnar i ån?

– Det är vanligt och det är så klart mer vanligt på somrarna när fler cyklar. Det är väldigt vanligt och cyklarna lämnar vi sedan in till polisen, berättar Lasse Olsson.

Mitt på dagen på fredagen, före klockan 13, hade cyklarna, även barstolen, städats bort från platsen på åbrinken. Det får väl antas att de uppfiskade cyklarna sedan lämnas till polisen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo