Nya misstankar om miljöbrott i Karlholm

Företaget Karlholm Utveckling KB misstänks för nya miljöbrott vid Karlholms strand. Det menar länsstyrelsen som redan lämnat in en åtalsanmälan och snart kommer att lämna in ytterligare en anmälan mot företaget.

27 mars 2019 16:00

I samband med en inspektion vid Karlholms strand i mars i år noterade länsstyrelsens handläggare saker som de misstänker kan utgöra miljöbrott.

– Vid besöket noterade vi att en kran i en byggnad stod och läckte en vätska som skulle kunna vara miljöfarlig, förklarar Torbjörn Johansson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Uppsala län.

Det är denna observation som utgör grunden för den nya åtalsanmälan mot företaget som länsstyrelsen nu ska lämna in till åklagarmyndigheten.

Entreprenören Anders Högberg som köpte industriområdet 2013 ställer sig frågande till det misstänkta miljöbrottet.

– Det de menar måste väl vara den där gamla tvåltanken i en byggnad som läckte från ett hål när de var här, säger Anders Högberg.

Redan i slutet av oktober förra året lämnade länsstyrelsen in en åtalsanmälan mot företaget att det skulle ha gjorts sig skyldigt till miljöbrott i samband med saneringen av det gamla industriområdet där det ska byggas ett tusental nya bostäder.

I anmälan från oktober 2018 skriver länsstyrelsen att företaget ska ha gjort sig skyldigt till otillåten miljöverksamhet då det ska ha genomförts muddringar i vattnet, deponering av rivningsavfall utan tillstånd samt två typer av artskyddsbrott i områden där det finns vattensalamandrar. Den anmälan utreds nu av åklagare.

Enligt Torbjörn Johansson så lämnar länsstyrelsen in mellan och tio åtalsanmälningar årligen om miljöbrott.

I december förra året beslutade länsstyrelsen också att Karlholm utveckling ska betala ett vitesbelopp på cirka 32 miljoner kronor om man inte tar hand om det sanerings- och mudderavfall som finns på området. Vidare måste företaget, enligt beslutet, även återställa området på ett sådant sätt att det följer de krav som finns i besluten från länsstyrelsen. Företaget har fram till den 27 maj i år på sig att åtgärda länsstyrelsens krav.

– Vi upplever att länsstyrelsen saknar grund för sina påståenden i vitesföreläggandet, menar Anders Högberg.

Företaget kommer också att överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Företaget ifrågasätter bland annat vitesbeloppets storlek, nivån på den ekonomiska säkerheten och beslutsgången i samband med att länsstyrelsen fattade beslutet. Senast den 29 mars i ska företaget ha lämnat in sitt överklagade till mark- och miljödomstolen.

Karlholms Strand

Det var entreprenören Anders Högberg och hans Luxemburgsbaserade ­bolag som 2013 köpte industri­området där Karlit tidigare bedrivit industriverksamhet.

Under drygt fyra år har området sanerats från industriavfall och andra miljörester.

2017 köpte det Helsingborgsbaserade företaget Kuggbron AB den öppna marken på Karlitområdet medan de gamla industribyggnaderna ägs av ett tiotal andra företag. På området är tanken att det ska byggas uppemot 1 000 bostäder, hamnar och kommersiella lokaler.

Källor: Tierps kommun, ­länsstyrelsen och Karlholms Strand

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg