Nytt stråk med uteserveringar skapas

Ett nytt stråk med uteserveringar ska skapas mellan Godsmagasinet och baksidan av det hus där region Uppsala har sitt kontor.

21 mars 2019 20:33

Fastighetsägaren Jernhusen har börjat uppsnyggningen av området genom att lägga om taket på Godsmagasinet, den byggnad där musikrestaurangen Katalin ligger. Även lastkajen och fasaden ska renoveras.

– Tanken är att snygga upp gränden för att skapa ett tryggt och levande gångstråk från Resecentrum bort mot Uppsala konsert och kongress, säger arkitekt Johnny Berg, på Vinterdagen arkitekter som fått uppdraget av fastighetsägaren Jernhusen.

Redan i somras hade restaurang Pong en uteservering i bottenplanet på regionhusets baksida som vetter ut mot det nya stråket. I höst kan det bli ytterligare en restaurang med bar och uteservering i gränden som nästan inte används alls. Cirka 90 procent av alla gående och cyklister väljer i dag den mer trafikerade Storgatan.

– Efter att Godsmagasinets fasad och tak renoverats kommer mark- och belysningsarbetet att sätta igång. Vi räknar med att allt ska vara klart till sommaren, säger Björn Johnson, projektledare på Jernhusen.

För att locka folk att gå genom gränden kommer arkitekterna att jobba bland annat med belysning, växter och ljusskyltar. Parkeringsplatserna byggs bort i området som blir helt bilfritt.

– Tanken är att skapa ett inbjudande gångstråk för dem som går från Resecentrum bort mot UKK. Över gränden blir det ett visuellt tak som utgörs av belysning uppsatt på vajer, säger Johnny Berg.

Han hoppas att satsningen ska bli ytterligare ett lyft för miljön på östra sidan om järnvägen.

– Tidigare var det här en gammal bangård och en nedsliten plats i Uppsala. Nu är östra sidan på gång att bli en framsida istället, säger Johnny Berg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa