Här växer Uppsalas nya arkitektur fram

Ska husen i Uppsalas nya bostadsområden ha ett enhetligt utseende? Eller ska fastigheterna variera i färg, höjd, form och material? Kommunens nya linje är mångfald och så här visar den sig nu i Östra Sala backe.

18 januari 2019 07:00

– Nej, en så här stor blandning av stilar gillar jag inte, det blir för rörigt. Uppsalabon Björn Eklund betraktar de nybyggda bostadshusen längs Johannesbäcksgatan i Östra Sala backe där han är ute och går en sväng.

Han konstaterar att begreppet likformighet knappast varit temat när bostadsområdet planerats. Här står ett hus med träfasad bredvid en fastighet i mörkt tegel. En bit bort skymtar en grön fasad inklämd mellan ett brunt och ett vitt hus. Längre ner på gatan har ett radhus uppförts vid sidan av en fastighet med sex våningar.

– Och den där plåtburken gillar jag inte heller, säger Björn Eklund och pekar på en stor byggnad med metallfasad.

Fastigheten gör närmast ett experimentellt intryck med sina spetsiga, triangelformade balkonger. Metallhuset väcker känslor. Maria Jansson, som bor i närheten, gillar vad hon ser.

– Metallen kan se lite kall ut men den ändrar färg med solljuset. Jag tycker det är roligt att man bygger Östra Sala backe med olika stilar och varierande fasadmaterial, färger och annat, säger hon.

– I Årsta här intill är många av husen så lika varandra och det kan bli tråkigt. Det är mer levande om man blandar, även om kanske inte hela Uppsala behöver byggas på samma sätt som här.

Första etappen av Östra Sala backe, som består av cirka 600 bostäder, ligger mellan Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan, strax söder om Gränbystaden. Första etappen håller på att färdigställas och det går nu att få en ganska bra bild av hur den kommer att te sig.

Det här är ett av de områden i Uppsala där kommunen testar en ny arkitektur. Tanken är att frångå den avskalade stil som kallas nymodernism och som sedan 1990-talet satt sin prägel på utbyggnaden av Uppsala.

Den enhetliga nymodernismen kännetecknas av att delar av huskroppen skjuter ut och att balkongerna är talrika. Ofta förekommer vita, odekorerade fasader som bryts av mot tydliga färgstråk. Den arkitektoniska inriktningen har anammats i bland annat Kapellgärdet, Svartbäcken och Kungsängen.

2011 var kommunalrådet Erik Pelling (S) en av dem som i en motion till kommunfullmäktige skrev att Uppsala borde skaffa en egen arkitekturpolicy, något kommunen på den tiden saknade.

I samband med motionen lyfte Erik Pelling fram nymodernismen som ett tecken på att alla gick i samma fotspår och sa att det behövdes fler nya idéer. Han menade att en egen arkitekturpolitik "hade kunnat minska dagens nymodernistiska dominans inom Uppsalas bostadsbyggande".

För två år sedan antog så Uppsala en egen arkitekturpolicy. I den fastslås att slentrianmässiga lösningar ska motverkas och att man ska våga tänka annorlunda.

En hel del av det som byggts i Uppsala på senare tid ligger i linje med de idéerna, exempelvis bostadshusen i södra Rosendal och längs Råbyvägen, där variationsrikedomen är stor.

Vad tycker då Erik Pelling, som även varit byggnadsnämndens ordförande, hur det blivit i Östra Sala backe? Han är ganska nöjd men menar att den diversifierade stilen kanske drivits lite väl långt.

– Det är på gränsen till alltför varierat. Åker man längs Fyrislundsgatan kan man reagera men jag tycker det är värre när det är alltför enhetligt.

Det stora projektet i Ulleråker, där det planeras för cirka 7 000 nya bostäder, kommer enligt Erik Pelling att få ett mer likformigt utseende än Östra Sala backe.

– Även i Ulleråker ska det finnas olika arkitektoniska stilar men de ska bli mer samordnade än vad som varit fallet i Östra Sala backe.

Häng med bland husen  - se tv-klippet här nedan!

<p>Avskalad modell</p>

Nymodernismen är en stil inom arkitekturen som uppstod under 1990-talet. Den förespråkar ett avskalat och enkelt uttryck.

Nymodernismen är kritisk mot postmodernismens strävan mot att byggnaden ska ha en förankring i och utöva ett samspel med sin omgivning.

Tanken är att byggnaderna ska stå för sig själva, utan någon direkt relation till kringliggande miljöer.

Utsmyckningar betraktas som något onödigt, utan egentlig mening. I stället betonas återgång till modernismens neutralitet med odekorerade fasader.

Källa: Wikipedia

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters