Patienter föredrar laser framför tandläkarborr

Det tar betydligt längre tid att behandla kariesangripna tänder med laser än med tandläkarborr. Ändå föredrar patienterna lasermetoden.

2 augusti 2018 13:00

Det framgår av en studie vid Folktandvården i Uppsala län, som publicerats i facktidskriften The Open Dentistry Journal.

– För patienterna verkar behandlingstiden inte vara särskilt viktig. De allra flesta sitter hellre några minuter längre i tandläkarstolen för att slippa lokalbedövning och ljudet och vibrationerna från tandläkarborren, säger Roxana Sarmadi, övertandläkare vid Folktandvården i Uppsala län och doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Studien omfattar 25 yngre vuxna patienter som alla hade minst två kariesangripna tänder. Slumpen avgjorde vilken – eller i några fall vilka – av patientens tänder som behandlades med tandläkarborr respektive laser.

– På så sätt kunde varje enskild patient jämföra sina upplevelser av de två behandlingarna. Eftersom tre andra tandläkare lagade tänderna visste jag inte vilka tänder som behandlats med borr respektive laser när jag kontrollerade patienterna efter 6, 12 och 24 månader, säger Roxana Sarmadi.

Det tog i genomsnitt drygt tre gånger så lång tid att ta bort kariesangripen vävnad i en tand med laser än med borr, 13 respektive 4 minuter. Trots längre behandlingsstid skattade patienterna laserbehandlingen som mindre obehaglig än borrningen och närmare tre fjärdedelar uppgav att de skulle föredra laser framför borr om de behövde göra fler lagningar.

I en granskning för snart tio år sedan kom Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, fram till att det behövdes mer forskning kring lasermetoden om fyllningar efter behandling med laser håller lika länge som efter traditionell borrbehandling.

Svaret i den nya studien är att det i vart fall på två års sikt inte finns några skillnader i kvalitet eller hållbarhet mellan fyllningar i laser- respektive borrbehandlade tänder.

– Även om ingenting hittills talar för att fyllningar i laserbehandlade tänder håller sämre behövs betydligt större studier och med längre uppföljningstider än vår för att få ett definitivt svar på frågan, säger Roxana Sarmadi.

Sex av lagningarna måste efter en tid göras om efter nya kariesangrepp i tänderna: två i borrade och fyra i laserbehandlade tänder.

– Skillnaden beror troligen på slumpen och inte på att tänder lagade efter laserbehandling skulle vara mer utsatta för sådan så kallad sekundärkaries, säger Roxana Sarmadi.

En vanlig invändning mot lasermetoden är att den är betydligt dyrare än sedvanlig kariesbehandling med tandläkarborr.

– Åtminstone för dem som är så rädda för tandläkarborren eller bedövningssprutor att de i det längsta avstår från att gå till tandläkaren behöver det inte vara så. Att tidigt behandla kariesförändringar hos dem med laser måste vara en hälsoekonomisk vinst jämfört med de mer omfattande åtgärder som krävs om de fått symtomgivande och utspridda besvär, säger Roxana Sarmadi.

Fotnot: Här kan du läsa hela den vetenskapliga studien i The Open Dentistry Journal.

Mikroexplosioner tar bort karisen

Vid laserbehandling sprängs kariesangripen vävnad bort med hjälp av en serie mikroexplosioner. Dessa uppstår när en stråle laserljus med en viss våglängd hettar upp vattenmolekyler i tandens hårdvävnad.

Inom tandvården används laser även för att behandla tandlossning och motverka ilningar i tänderna.

Inom Folktandvården I Uppsala län finns möjligheter till laserbehandling på kliniken vid Liljeforstorg i Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross