"Det var ett jättedåligt beslut"

För att ge missbrukande ungdomar snabbare hjälp måste samarbetet mellan skolorna och Ungdomscentrum återupptas. Det menar allianspartierna i Uppsala.

28 februari 2018 18:11

– Det var fel att ta bort länken mellan skolorna och Ungdomscentrum. Den behövs för att tidigt fånga upp elever i riskzonen, säger Helena Hedman Skoglund (L), som sitter i utbildningsnämnden.

Som UNT rapporterat är såväl Ungdomscentrum som skolor kritiska till att skolorna sedan drygt ett år tillbaka inte längre kan skicka elever med misstänkt drogmissbruk direkt till Ungdomscentrum för drogtest och samtal. Konsekvensen har blivit att elever får vänta längre på hjälp.

Det var i juni 2016 som utbildningsnämnden beslutade att sluta finansiera samarbetet mellan Ungdomscentrum och Uppsalas grund- och gymnasieskolor. Utöver besparingen på 2 miljoner kronor årligen menade den rödgröna majoriteten i nämnden dels att det inte är skolans uppgift att se till att elever drogtestas, dels att beslut om drogtest av integritetsskäl måste fattas av socialtjänsten.

Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna höll inte med, utan reserverade sig mot beslutet. Centerpartiets ledamot Unn Harsem kunde inte delta på sammanträdet, men säger att även hennes parti var emot:

– Det var ett jättedåligt beslut. Det dåvarande samarbetet eller ett liknande måste återupptas. Nu är steget för långt för ungdomarna att få hjälp, säger Unn Harsem.

Helena Hedman Skoglund tycker att 2 miljoner kronor om året är en liten kostnad i sammanhanget.

– Om någon hamnar i djupt missbruk kommer man snabbt upp i de pengarna på en enskild individ, säger hon.

Ett argument mot samarbetet är att det behövs myndighetsbeslut för urinprovtagning?

– Kommunens organisation ska inte sätta käppar i hjulet för att ge ungdomar snabb hjälp. Om många nu säger att vi missar fler ungdomar behöver vi återgå till det förra sättet eller hitta ett nytt sätt att ge fler hjälp snabbt.

Christoffer Lagerqvist (M) säger att de fallande elevresultaten är den viktigaste frågan för alliansen i utbildningsnämnden att ta itu med om man får majoritet efter valet.

– Därefter ska vi pröva varenda fråga, men i vilken ordning är svårt att säga.

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, anser inte att allianspartierna är trovärdiga.

– Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna föreslår alla nedskärningar på skolan i sina budgetförslag, säger hon.

Läs mer: Experter vittnar om en liberalare syn på droger bland Uppsalaungdomar

Läs mer: Mamma berättar om kampen mot sonens missbruk

Ungdomscentrum

Ungdomscentrum är en enhet på Uppsala kommun som hjälper ungdomar mellan 12 och 20 år att bryta missbruk. Samtal, behandlingsprogram och drogkontroller erbjuds. I ett tjugotal år samarbetade Ungdomscentrum och Uppsalas grund- och gymnasieskolor för att upptäcka och ge snabb hjälp till ungdomar i riskzonen. Utbildningsnämnden finansierade detta samarbete med 1 950 000 kronor om året. Samarbetet upphörde 1 januari 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow