Allt fler positiva drogtester bland Uppsalas unga

Antalet positiva drogtester bland ungdomar har ökat kraftigt i Uppsala de senaste åren. Vuxna som möter Uppsalas ungdomar vittnar om en liberalare attityd mot droger.

24 februari 2018 07:00

Ungdomscentrum är den enhet på Uppsala kommun som hjälper unga att bryta missbruk. Sedan 2014 har man där sett hur antalet positiva urinprovtagningar av i princip samtliga droger ökat kraftigt. Cannabis har ökat från 328 positiva prov år 2014 till 701 positiva prov 2017. Kokain har ökat från 7 till 61 positiva prov, opiater från 12 till 66 och Tramadol från 6 till 124.

– Cannabis har länge varit huvuddrogen bland våra ungdomar och är det fortfarande. Men det blir allt mer vanligt att man även tar annat, åtminstone bland de ungdomar som är aktuella hos oss. Vi ser en kraftig ökning av Tramadol, ökning av kokain och opiater, säger Pirkko Uusitalo som sedan fjorton år tillbaka är socionom och familjebehandlare på Ungdomscentrum.

Siffrorna avser antal prover, inte antal personer. Vad gäller antal personer är ökningen inte lika kraftig, även om den också är markant. Vad gäller till exempel cannabis testades 77 ungdomar positivt under 2014, år 2017 var det 113 ungdomar. För kokain var siffrorna 5 ungdomar år 2014 och 26 ungdomar år 2017. Många av ungdomarna som kommer till Ungdomscentrum kommer efter att någon gjort en orosanmälan som lett till en utredning hos socialtjänsten.

Samtidigt visar de undersökningar som görs av Region Uppsala, där ungdomar själva får besvara frågor om sitt mående, ingen stigande användning av narkotika.

– Men vår upplevelse och de siffror vi har tyder på något annat, säger Pirkko Uusitalo.

Kan det vara så att ni fångar upp utsatta ungdomar bättre i dag än tidigare?

– Nej, det har jag svårt att tro eftersom vi inte har samma uppsökande verksamhet mot skolor som tidigare. Men det är möjligt att föräldrar har blivit bättre på att hitta oss.

I februari 2017 larmades om att många ensamkommande ungdomar fastnat i ett rökheroinberoende. Efter krafttag från socialtjänst och polis har det problemet till stor del försvunnit. Rökheroin tillhör kategorin opiater, men om antalet positiva opiatprov nu kommer att sjunka tycker Pirkko Uusitalo är för tidigt att säga.

De ungdomar hon möter kommer från alla samhällsklasser.

– Det här kostar ju en del, så ska du ha råd med exempelvis kokain är det en fördel att ha täta och generösa föräldrar.

Pirkko Uusitalo upplever att attityden bland ungdomar gentemot narkotika är betydligt mer tillåtande än i dag än för bara fem år sedan.

– Cannabis förekommer på många hemmafester. Men man ska komma ihåg att de flesta som testar cannabis inte går vidare till ett svårt drogmissbruk.

Den bild som Pirkko Uusitalo beskriver delas av Hilde Wiberg som är chef för samarbetet mellan socialtjänst, skola och polis i Uppsala. Hilde Wiberg är ute på kvällar och nätter och träffar ungdomar i alla delar av Uppsala.

– Vi upplever att ungdomar pratar mer liberalt om droger och vi ser hur cannabis har blivit en allt vanligare festdrog. Jag vet att drogvaneundersökningar inte visar sådana resultat, men det är så vi upplever det. Vårt mål är inte att skrämma föräldrar, utan att öka medvetenheten.

Hilde Wiberg tror att den främsta anledningen till den ökning hon ser handlar om tillgänglighet: att det är enkelt att beställa droger på nätet. Hon ser också att fler unga trillar dit.

– Vi ser fler unga i riskmiljöer och vi försöker vara ute så mycket som möjligt för att fånga upp dem så att de kan få hjälp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow