Allt vanligare att knarka läkemedel

Droganvändning håller på att skifta från mer traditionella droger till läkemedelsmissbruk. Det säger Fred Nyberg som är beroendeforskare.

6 februari 2018 07:00

Opioider som används inom vården som starka smärtstillande läkemedel har sedan början av 2000-talet ökat kraftigt. Dit hör Tramadol, som skrivits ut i stället för morfin.

– I Sverige har förskrivningen av opioider ökat mångfaldigt, inte minst i takt med att långvarig smärta uppmärksammats som ett folkhälsoproblem, säger Fred Nyberg som är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.

En del av de som kommit att bli beroende av Tramadol är alltså personer som fått preparatet utskrivet av läkare.

– För drygt tio år sedan trodde många smärtläkare att Tramadol som smärtmedicin inte var beroendeframkallande.

Opioider så som Tramadol, Fentanyl och Metadon har också blivit enkla att få tag på den illegala marknaden.

Tydligast har utvecklingen varit i USA, där den legala försäljningen av receptbelagda opioider fyrdubblats sedan sekelskiftet. Något som, tillsammans med illegal användning, gett en stor ökning av antalet opioidrelaterade dödsfall.

Farligast är Fentanyl eftersom den är så oerhört kraftig; minst 50 gånger starkare än heroin. I Sverige larmade polisen 2016 om Fentanyl sedan man kunde koppla samman drogen med ett antal dödsfall.

– Samma dos av Fentanyl som används vid missbruk av de flesta andra opioider är tillräckligt för att kunna dö av andningsstillestånd, säger Fred Nyberg.

Hur farlig är Tramadol?

– Vid överdosering finns en risk för andningsförlamning och dödsfall, en risk som är särskilt påtaglig om medlet kombineras med alkohol och annan narkotika.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow