Vi vill värna torsken långsiktigt

I dag råder stor osäkerhet kring vad som är en långsiktigt hållbar fiskekvot för torsken i Östersjön, skriver Conrad Stralka.

13 november 2017 18:00

Stiftelsen BalticSea2020 värnar om ett fortsatt torskfiske i Östersjön, ett långsiktigt hållbart torskfiske där man använder miljövänliga redskap.

Peter Olsson (UNT 7/11) menar på att det finns torskar kvar i Östersjön, vilket skulle betyda att man inte behöver vara orolig. Visst finns det torskar kvar, men i dag mår torsken i Östersjön sämre än någonsin. Det fiskbara beståndet har minskat från 200 000 ton till 28 000 ton på 20 år. Tidigare var torsken könsmogen vid 40 cm och 700 gram, nu leker den redan vid 20 cm och 80 gram. Industrifisken har de senaste åren inte ens kunnat fånga sin tilldelade torskkvot! Man pratar om torsken i Östersjön som en förlorad ekonomisk resurs, och om inget görs riskerar vi att förlora den även biologiskt.

Vill inte fiskets organisationer precis som vi att torskbestånden ska vara livskraftiga och att man ska kunna fiska och sälja stora torskar på den svenska marknaden på samma sätt som förr?

I dag råder stor osäkerhet kring vad som är en långsiktigt hållbar fiskekvot för torsken i Östersjön. Vi tror att i ett sådant läge bör försiktighetsprincipen tillämpas. I vår värld bör man inte fiska på marginalerna för vad vetenskapen rekommenderar på ett bestånd som är helt ur balans. Inte heller bör man tillåta att miljontals döda torskar årligen kastas överbord.

Emma Nohrén (9/11) beskriver MP:s och regeringens arbete med fiskefrågorna och förklarar varför landsbygdsministern är nöjd trots att torskkvoterna satts högre än de vetenskapliga rekommendationerna. MP har ett stort ansvar och kan göra skillnad, vi kommer att följa noga hur ni agerar.

Varken yrkesfiske eller regeringssamarbete kan sättas framför Östersjöns miljö.

Conrad StralkaVerksamhetschef BalticSea2020

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!