Behandling för MS ska utvärderas

Ett forskningsanslag på 3,8 miljoner från Svenska Läkaresällskapet möjliggör att effekterna av en ny behandlingsmetod för MS-patienter utvärderas.

31 oktober 2017 11:30

Forskare på Akademiska sjukhuset kommer tillsammans med Uppsala universitet under de kommande fyra åren undersöka vilka patienter behandlingen passar bäst och jämföra effekten av den med andra behandlingar.

Sedan 2004 har 150 patienter med aggressiv MS behandlats med cytostatika i kombination med transplantation av blodstamceller i Sverige. Metoden som kallas autolog stamcellstransplantation har visat sig vara framgångsrik och två tredjedelar av de som behandlats klarar sig i dagsläget utan medicinering.

– Det som saknas är uppföljande studier av effekten samt studier som jämför utfallet med läkemedelsbaserad behandling, säger Joachim Burman, överläkare på neurologkliniken på Akademiska sjukhuset, som arbetat med att utveckla behandlingsmetoden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Winberg

Ämnen du kan följa