Moderaterna faller i populisternas famn

Det har skett ett oroväckande skifte i svensk migrationspolitik, skriver företrädare för Liberala ungdomsförbundet.

19 oktober 2017 18:00

Solidaritet i flyktingpolitiken där människoliv prioriteras högst, asylrätten värnas och med en vision om fri migration är en liberal ledstjärna. Den liberala demokratisynen fo?rutsa?tter att ma?nskliga ra?ttigheter upprätthålls och stärks, oberoende av staters realpolitiska intressen.

Det är sorgligt att se Moderaternas hysteri inför att fortsätta driva sin migrationspolitik i en mera restriktiv riktning som inte bara är moraliskt oansvarigt utan även innebär en skrotning av den globala ordningen som asylrätten skapar. Ombuden på Moderaternas arbetsstämma i helgen gav ett massivt stöd för en skärpt migrationspolitik som gör det svårare att komma till Sverige och som gör det mindre attraktivt att vara här. Stämman beslutade bland annat att Moderaterna ska arbeta för att EU på sikt avskaffar rätten att söka asyl inne i Europa. I stället ska asylprövningen ske utanför unionens gränser.

"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån" uttalade Fredrik Reinfeldt hösten 2006. Moderaterna faller i populisternas famn och av skräck för att förlora väljare segrar historielösheten. Människor kommer alltid att migrera. Det kommer alltid att finnas push-faktorer som krig, förföljelse, fattigdom i vissa länder och pull-faktorer som välstånd, rättigheter och frihet i andra länder som gör att människor väljer att lämna sina hemländer. De största ekonomiska ojämlikheterna i världen är i dag inte inom stater utan mellan olika stater, vilket skapar ett naturligt flöde av människor på ekonomiska grunder. Fri rörlighet och individens rättigheter måste väga tyngre än nationsgränser eller vaga nostalgiska samhällskoncept.

Det har skett ett oroväckande skifte i svensk migrationspolitik där fokus flyttats från individuella rättigheter till svenskhet och svenska system. Kampen har uppfattats stå mellan idealister och pragmatiker när den egentligen har varit ett test av demokratin i tider av politisk rädsla.

Det är inte mängden flyktingar som hotar den västerländska samhällsmodellen. Hotet består i att vi riskerar förlora våra grundläggande värderingar. Na?r konflikter i omvärlden kan hanteras, na?r friheten och va?lsta?ndet expanderar ifra?gasa?tter ingen de ma?nskliga ra?ttigheterna. Dessa fri- och ra?ttigheter fyller sin viktigaste funktion och behövs som mest na?r samha?llsklimatet ha?rdnar, det o?ppna samha?llet ifra?gasa?tts och situationen i omvärlden är som oroligast.

Sedan andra världskriget har mänskliga rättigheter vuxit fram som ett koncept för alla människor, det är just därför de heter mänskliga rättigheter och inte medborgerliga rättigheter. Mänskliga rättigheter tjänar syftet att ge individer rättigheter i strid med staters intressen. Därför har vi en ordning där mänskliga rättigheter inte är en nationell angelägenhet utan en internationell rättsordning.

Den ideologilösa nostalgi som företrädare för Moderaterna verkar eftersträva har gjort dem till systemkramande samhällskollapsprofeter. Vi undrar om det kanske är för sent för Moderaterna att åter ta sikte mot den vision av solidaritet och frihet som Reinfeldt riktade svensk borgerlighet mot.

Simona Mohamsson

Migrations- och arbetsmarknadspolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Filip Jovicic

Distriktsordförande, Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Ulla Lovcalic

Vice distriktsordförande, Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!