Återkommande problem med överfull container

Sopor som ställs utanför överfulla containrar och avfall som inte ska sorteras i Grillby slängs på avfallsplatsen.

29 september 2017 12:00

Uppsamlingscontainern för förpackningar och tidningar i Grillby är ofta överfull. Gabrielle Fageklint är uppvuxen i byn och flyttade tillbaka i januari och från och till har det varit problem med den överfulla containern.

– Det är ju en förutsättning att kunna slänga skräp rätt om man ändå sorterar. Man ska ju inte behöva ta sig till Skolsta eller Enköping för att slänga sitt skräp, säger hon.

Även Daniel Lund berättar att det är ett återkommande problem – ibland har han fått ta med sig sina sopor hem igen. Containern fylls snabbt upp och andra sopsorterare lämnar sitt skräp bredvid. Det är även problem med att sopor som inte ska sorteras i Grillby lämnas stående eller trycks ner i containrarna och på så sätt tar plats för de soporna som egentligen ska sorteras där.

– Det har varit problem i flera år. Folk förstår inte att det är fullt och att man då antingen får ta med sig soporna hem eller åka in till Enköping och slänga skräpet. Det kan i alla fall inte bara ställa det bredvid sådär. Vi måste alla hjälpas åt, säger han och berättar att mer frekvent tömning skulle lösa delar av problemet.

Avfallshämtningen hanteras av FTI som idag tömmer en gång i veckan.

– Rent generellt följer vi varje tömning då vår underleverantör rapporterar in hur fulla containrarna är. Men vi är tacksamma för att de boende rapporterar då kan vi undersöka om vi ska öka tömningsfrekvensen eller hitta alternativa platser som kan avlasta soptömningen, säger Annica Dahlberg – presskontakt på FTI.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell

Ämnen du kan följa