Stora byggplaner i växande Tierp

Tierp växer och det satsas på nya bostäder och områden. UNT har pratat med kommunarkitekt Adam Nyström om vad som är på gång.

5 maj 2017 09:05

Från 2014 har folkmängden i Tierps kommun börjat öka igen efter att ha minskat kraftigt från 1970-talet. Vid årsskiftet hade kommunen en folkmängd på 20 744 personer, så många invånare har Tierp inte haft sedan 1977. Enligt prognosen är det främst den äldre befolkningen som väntas öka mest, men även yngre personer flyttar till kommunen och behöver boende och förskoleplats.

– Vi har 9 000 personer i allmännyttans bostadskö. Det är drygt 100 personer som står i tomtkön. Det ringer ofta folk till mig och frågar hur man får bostad i Tierp, säger Adam Nyström, kommunarkitekt.

Han har många bollar i luften nu när det planeras bostäder och områden på flera håll i kommunen. Det största projektet är den helt nya stadsdelen Siggbo som kommer att bestå av företagspark, handelsområde och en trädgårdsstad med bostäder. Bostadsområdet är totalt 60 hektar och ligger på vänster sida om väg 292 när man har kört av vid XL-rondellen. I bostadsområdet planerar man för 500 bostäder med fokus på radhus, kedjehus och villor. Husen kommer att placeras nära gatan i raka linjer för att markera ett tydligt gaturum.

– Vår vision är att stadsbilden i Siggbo trädgårdsstad ska innehålla mycket grönska, det ska vara lummigt och upplevas som tryggt och inbjudande, säger Adam Nyström.

Området har fått sitt namn efter Siggebobäcken som leder efter områdets åkerkant. Bäcken är tänkt att bli en central del som arkitekterna vill lyfta fram.

– Jag har bott i Tierp under min uppväxt men har inte upptäckt bäcken förrän nu, det är en lummig och otroligt mysig plats med stora trädkronor och synliga trädrötter. Vi har tagit fasta på bäcken och kommer att göra så att det bildas en grön slinga med lekplats och motionsspår kring den, säger Adam Nyström.

Detaljplanen för företagsparken och handelsområdet är färdiga och arbetet med detaljplanen för trädgårdsstaden pågår för fullt.

Innan kommunen kan sälja alla tomter i Siggbo företagspark måste man bygga en helt ny infart till området. I mitten av juni kommer arbetet med att bygga en helt ny infart att börja. Det blir en så kallad C-korsning mittemot Gävlevägen.

– Det är ett stort vägarbete och vi kommer att behöva leda om trafiken.

LÄS MER: Spadtag för Wallskoga

Ett annat stort projekt i Tierp är kvarteret Lejonet vid Fredners torg. Där är detaljplanen färdig och byggföretaget kan sätta spaden i marken när de vill. Lejonet kommer att innefatta runt 100 lägenheter i tre huskroppar som får vara upp till sju våningar. Enligt ritningen finns det plats för handel på bottenvåningen och lägenheter ovanpå.

– Att bygga de här bostäderna är ett sätt att lyfta centrum. Man bygger på en tom grusficka, säger Adam Nyström.

Andra centrala områden där det byggs just nu är huset vid parkgården där Brynäsbostäder bygger 46 lägenheter som beräknas stå färdiga i augusti. Nyligen togs det första spadtaget för förtätningen av området Wallskoga, där kommunen bygger om infrastrukturen och planerar att stycka av 15 villatomter som ska gå till tomtkön.

Utanför köpingen är Karlholmstrand det största planerade byggprojektet. Där vann detaljplanen laga kraft vid årsskiftet och exploatören kan börja bygga 450 bostäder när miljösaneringen av området är färdig.

I Karlholm finns det också två privata aktörer som har ansökt hos kommunen om tillstånd att få sätta upp ett antal sjöbodar.

Här byggs det i Tierps kommun

Siggbo trädgårdsstad: 500 bostäder, en förskola, handel och service.

Siggbo företagspark: 30 fastigheter för olika verksamheter.

Högbergsparkens studentbostäder.

Wallskoga: 15 villatomter.

Kvarnbackens förskola: Sex avdelningar.

Parkgården: 46 lägenheter.

Karlholmsstrand: detaljplanen har vunnit laga kraft för 450 bostäder. En privat aktör vill sätta upp ett antal sjöbodar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magdalena Prevéus

Ämnen du kan följa