Lång väntan på ny skola i Bälinge

På Bälinge skola har många väntat på renovering i flera år. Skolan är hårt sliten och skulle behöva rustas i grunden. Om tre år kan det blir av. Tills dess är det lappa och laga som gäller.

24 april 2017 08:00

Uppsala kommun ska bygga ut antalet skolplatser med 7 000 till år 2020. Drygt 100 av dem planeras på Bälinge skola. Skolan är trång och i höstas fick Bälinge ta emot 60 elever från Jumkils skola som rivits. De ska gå i Bälinge tills en ny skola byggs i Jumkil.

– Vi fick verkligen anstränga oss för att få plats med alla och det lyckades. Vi slängde en massa gammal bråte och flyttade om i lokalerna. Så vi har en fullt fungerande skolmiljö, säger rektor Jenny Westergren.

När hon fick jobbet som rektor för två år sedan sade Uppsala kommun att Bälinge skola skulle rivas och en helt ny byggas upp. Hon skulle komma till en byggarbetsplats.

– Jag trodde det när jag såg paviljongerna på skolgården men förstod snabbt att de hade stått där länge. Nu hoppas vi att det blir en ny skola eller en totalrenovering av den vi har år 2020, säger hon.

Skolan är sliten med gamla skruvhål i väggarna, flagnade lister, trasiga golvmattor och kakel som spruckit. Många kapprum är små och trånga.

Idrottsläraren Marc Kjellqvist hoppas få en uppfräschning av gymnastiksalen.

– Hela hallen och allt från duschar till omklädningsrum behöver renoveras, säger han.

Ett särskilt kapitel är skolans toaletter. De är 40 år gamla och dåligt underhållna.

– Att få till bättre toaletter är det vi jobbar med mest just nu. Man måste ligga på för att få något gjort. Jag förstår att trycket på att renovera och bygga nya skolor är större i city. Men det känns som att landsbygdsskolor som Bälinge är lägre prioriterade, säger Jenny Westergren.

Utbildningsförvaltningens lokalchef, Jesper Djupström och Micke Nyström, som är fastighetsutvecklare vid Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning, kan inte säga hur framtiden ser ut för Bälinge skola.

– En förstudie pågår som ska visa om vi ska bygga nytt, eller rusta och bygga till den skola som finns idag. Till hösten ska den vara klar, säger Micke Nyström.

Mycket i den lokalförsörjningsplan som presenterats i veckan är preliminärt. Men kommer att blir mer konkret under hösten.

– Att skapa 7 000 nya grundskoleplatser till år 2020 är en utmaning som vi aldrig har stått inför tidigare. Den här planen ska främst visa hur stora behoven är. Exakt vad som ska göras och hur mycket hela utbyggnaden kostar kommer att presenteras i en ny plan till hösten, säger Micke Nyström.

Det gör att osäkerheten också är stor på andra håll än i Bälinge. Det gäller bland annat bygget av en grundskola i Kungsängen. Planen var tidigare att skolan skulle stå klar till 2020. Nu gäller inte det längre därför att Gamla Uppsalabuss som har garage på tomten inte kommer att kunna flytta förrän i slutet av 2019.

– Landstinget driver verksamheten och har blivit försenad med bygget av sin nya bussdepå. Vi kommer visserligen att kunna börja göra markundersökningar och annat där skolan ska ligga. Men vi kommer inte att komma i gång med marksaneringar och själva bygget förrän efter andra halvåret 2020. Då står skolan klar först runt 2022, säger Micke Nyström.

Lika stor osäkerhet råder kring om Fyrisskolan åter ska blir en renodlad gymnasieskola eller om den ska vara en delad grund- och gymnasieskola som i dag.

Ny skolan i Gamla Uppsala byggs först någon gång efter 2020. Renoveringen av Brantingskolan ska dock vara klar till höstterminen 2019 som tänkt.

Tillbaka till Bälinge. Där ska skolan ta emot ytterligare 20 elever i höst.

–  Det finns klasser som inte är fulla så vi kommer att få plats med dem också. Men utan modulerna skulle det inte gå. Och är det så att Bälinge skulle börja växa så kommer det att ta stopp, säger Cecilia Sundman, biträdande rektor.

Läs mer: Förändringarna i ditt eget område i lokalförsörjningsplanen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!