Nytt bostadskvarter planeras i Heby

Planen är att skapa ett helt nytt bostadsområde i centrala Heby. Den gångna veckan utfördes kompletterande markprover samtidigt som detaljplanen för Kvarteret Kronan är ute på samråd.

4 februari 2017 08:05

Platsen var under många år hemvist för anrika Heby tegelbruk - innan de gamla industribyggnaderna  jämnades med marken. Det gamla tegelbruksområdet, centralt beläget mellan kommunhuset och Tegelvallen, går numera under namnet Kvarteret Kronan och är tänkt att om några år förvandlas till ett bostadsområde. Detaljplaneringsarbetet är inne en samrådsfas där myndigheter och privatpersoner har tillfälle att komma med yttranden. Parallellt pågår en markundersökning som den gångna veckan kompletterats med provgrävningar under två dagar.

– Vi gräver ett 20-tal gropar på olika ställen och på olika djup där vi samlar upp markprover som sedan skickas till laboratorium för analys, berättar My Ekelund, miljöutredare hos Sweco, som utför provgrävningarna tillsammans med lokale entreprenören Bo Andersson.

Det är framför allt mycket fyllnadsmaterial och tegel, men även exempelvis en del metalldelar och blykabel, som påträffas under grävarbetet.

– Det är lite gott och blandat, men framför allt är det förstås mycket rester av de gamla tegelbyggnaderna som vi stöter på, förklarar Bo Andersson.

Han poängterar vikten av en grundlig markundersökning – inte minst för ett område där det planeras för bostäder.

– Och här tycker jag att Heby kommun föregår med gott exempel - med en seriös och grundlig markgenomgång av det gamla tegelbruksområdet, säger han.

Anders Larsson, samhällsplanerare på Heby kommun, berättar att markundersökningen, som påbörjades i fjol, hittills inte har påvisat några alarmerande resultat.

– Nu väntar vi in analyssvaren från den kompletterande markundersökningen parallellt med att detaljplanen ligger ute för samråd. Vi kommer att få synpunkter och yttranden från både myndigheter och privatpersoner att ta ställning till frampå vårkanten, sedan får vi se, säger han.

Går planen i lås kommer Kvarteret Kronan att växa upp till ett helt nytt bostadskvarter, med plats för upp till 250 hyres- och bostadsrättslägenheter byggda i tre till fem våningar. Intresserade byggentreprenörer har redan anmält intresse.

– Vår tanke är att i så fall att sälja markbitar till flera byggföretag, kanske fyra-fem stycken, och låta dem ansvara för skapandet av det nya bostadskvarteret, säger Anders Larsson.

Följs prognosen kan spaden sättas i marken för byggandet av det nya bostadskvarteret om ungefär ett år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!