Skolplacering grundas på farlig väg

Uppsala kommun lämnar en osann beskrivning av antagningssystemet i rätten. Det är inte cykelvägarna som mäts och i realiteten ingen hänsyn till trafiksäkerheten, vilket kommunen hävdat. I filmklippet här ovan kan du se när UNT cyklar den väg som kommunen har mätt mellan Spetsvägen och Uppsävjaskolan.

15 januari 2017 09:00

När UNT har begärt ut kartor över de beräknade skolvägarna för ett antal elever visar det sig att den väg som används för avståndsberäkningen inte alls är någon säker cykelväg, vilket kommunen hävdat tidigare. För en elev som bor i Nåntuna beräknas till exempel vägen till Uppsävjaskolan längs den hårt trafikerade väg 255, gamla Stockholmsvägen, och inte längs någon av de cykelvägar som finns. Längs Hemslöjdsvägen har kommunen mätt bilvägen och inte den cykelväg som går parallellt med bilvägen.

Omar Hijazi, chef för antagningsenheten, skriver i ett e-postsvar att det är samma kartverktyg som används för alla elever. ”Vi mäter alltså på vägar man kan ta sig till skolan, och i detta skede gör vi inte en trafiksäkerhetsbedömning”, skriver han.

Det är ett helt annat besked än vad kommunen tidigare har lämnat i information till föräldrarna och till förvaltningsrätten där kommunen använder följande formulering: ”Det är inte fågelvägen utan den faktiska cykel- och gångvägen från elevens hem till skolan som mäts. Kommunen tar också hänsyn till vad som bedöms som farliga vägar.”

Anton Willersten på kommunens GIS-enhet vill inte kommentera utbildningsförvaltningens bedömning. Men, påpekar han, det kan generellt sett vara lätt att blanda ihop principen för skolvalet med bedömningen av vilka som kan få skolskjuts eller inte, eftersom det först är i skolskjutsfrågan som trafiksäkerheten är en faktor.

Uppsala kommun har drivit ett projekt om säkra skolvägar, där ett mål är att få fler barn att cykla eller gå till skolan. I samband med det arbetet har vägarna för eleverna vid samtliga kommunala skolor i Uppsala tätort inventerats och klassats trafiksäkerhetsmässigt. Den inventeringen har dock inte påverkat vilka vägar som används vid skolplaceringarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer