Vattenfokus kan ge flygstopp

Uppsala kommun vill ha större fokus på riskerna för utsläpp till grundvattnet vid en etablering av civilt flyg på Ärna. Målet är att stoppa utbygganden.

18 december 2016 08:05

Frågan har aktualiserats i och med att försvaret, som äger marken, har ansökt till länsstyrelsen om så kallad förlängd prövotid för att flygplatsbolaget Uppsalas Airport ska kunna sätta i gång den civila flygverksamheten vid Ärna. Frågan är nu ute på remiss till bland annat Uppsala kommun.

Kommunen, vars rödgröna majoritet inte vill ha civilflyg vid Ärna, anser att försvarets begäran om förlängd prövotid kan hota Uppsalas dricksvatten. Så sent som i september pekade Havs- och vattenmyndigheten ut Uppsalaåsens dricksvattenanläggningar som ett område av riksintresse. Dricksvattnet tas från åsens grundvatten och undersökningar som nyligen gjorts visar att marken på Ärna flygplats står i direkt förbindelse med Uppsalaåsen.

– Undersökningarna visar att de halter av det miljöskadliga ämnet pfas som man mätt upp i Uppsalas dricksvatten kommer från Ärna. Det ledde till att kommunen tvingades stänga flera brunnar där vi tar vårat vatten. Tänk vad en flygplansolycka eller någon form av bränsleläckage på Ärna skulle innebära, säger Marie Gardfjell.

Samtidigt har länsstyrelsen ökat fokus på grundvattenfrågan och kommer att göra det under de kommande åren.

– Det är ytterligare ett skäl att lyfta riskerna med civilt flyg på Ärna. Under många år har man glömt bort grundvattnet och det har inte fått genomslag i politiken, säger Maria Gardfjell.

Samtidigt som ni ser flyget på Ärna som ett hot mot grundvattnet så vill ni exploatera Ulleråkerområdet trots kritik från både länsstyren och SGU om att det hotar grundvattnet?

– Det är två skilda saker. I Ulleråker ställer vi höga krav på säkerhet och vi kommer att sätta in kraftfulla åtgärder till skydd för grundvattnet. Samma krav borde också gälla för alla andra verksamheter som finns på Uppsalaåsen.

På Ärna finns redan militärt flyg. Kommer ni att ställa kraven där?

– Vi har haft dialog med försvarsmakten om pfas där vi framfört en del krav om rening av utsläppen vid källan. Vi har också riktat kritik mot Generalläkaren som vi menar inte utövar sitt tillsynsansvar fullt ut vad gäller pfas, säger Maria Gardfjell.

Hur länsstyrelsen kommer att väga kommunens vattenargument i sitt beslut om förlängd prövotid återstår att se.

Uppsala Airport är dock fortfarande positiv. Bolagets Vd Frode Skulbru konstaterar i ett e-mail att de beslut som hittills tagits gått deras väg.

– Flygindustrin är fortsatt robust, med stark tillväxt. Att en majoritet av Uppsalas innevånare i en tidigare undersökning var positiva till en civil flygplats på Ärna gör oss ännu mer dedikerade till projektet, skriver han.

<p>Fakta</p>

Uppsala airport har fått tillstånd för högst 23 400 ­starter och landningar från Ärna per år. Det innebär drygt 60 per dag. Av dem får högst 15 000 göras med tunga flygplan.

Bolaget beräknar att ha behov för runt 200 direkt anställda.

Direkta investeringar på cirka 165 miljoner kronor krävs för att starta verksamheten. En terminal, teknisk utrustning, uppgradering av rullbanorna, vägar och parkeringsplatser behövs för att komma igång. Inom fem år är det beräknat att ytterligare 150 miljoner investeras i terminalanläggningar.

Källa: Uppsala airport

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström