"Vi får skit för att vi sanerar"

Ägaren är upprörd över länsstyrelsens kritik, men trots saneringsförbudet avstannar inte arbetet med Karlholm strand.

7 juni 1916 10:54

– Ja, vad ska man säga. Om jag ska vara ärlig så har jag inte läst beslutet, men som jag förstår det, är de kritiska mot organisationen. Vi lämnade in provtagningar häromdagen och länsstyrelsen kommer inse att allt är i sin ordning. De kommer visa att det är rent och inga förekomster av föroreningar.

Det säger entreprenören Anders Högberg som driver projektet Karlholm strand på Karlits gamla område. Sedan ett par år tillbaka håller han på med saneringen och utvecklingen av industriområdet, som i april fick sin detaljplan godkänd av Tierps kommun. Som UNT tidigare rapporterat beslutade länsstyrelsen förra veckan om ett exploateringsstopp i delar av området på grund av hur dokumentationen av saneringen skötts och att arbetet inte skett tillräckligt kontrollerat.

– Det blev en miss i organisationen när det kom till att anmäla saneringsarbetet två veckor i förväg. Jag blir lite upprörd över att vi får skit för att vi sanerar. Det finns över 3 000 förorenade områden i Uppsala län och länsstyrelsen utreder tio av dessa. Jag tycker att vi borde få ett större erkännande för att vi ser till att det blir ett resultat, säger Anders Högberg.

Planerat för området är att det bland annat ska bli bostäder, marina och plats för olika typer av näringsidkare. Bostadsbygge medför stora krav på att sanering av miljön sköts rätt och Anders Högberg säger att de under arbetets gång redan gjort tusentals provtagningar. Länsstyrelsens miljöskyddshandläggare Ida Lindén säger att myndigheten fortfarande är positiv till att en efterbehandling av området sker, men att det är bolaget som försatt sig i den nuvarande situationen.

– De har genomfört en efterbehandling utan att ha gjort miljökontrollen innan och då måste den i stället göras i efterhand. Det är ett väldigt komplicerat arbete att efterbehandla ett gammalt industriområde och vi anser att de varken har kunskapen eller kompetensen att genomföra projektet i dagsläget, säger hon.

Fastighetsägaren Anders Högberg menar själv att beslutet inte kommer att påverka varken tidsplanen eller arbetet i området.

– Vi jobbar med andra uppgifter i stället. Det är mycket som går att göra på de godkända områdena och nu håller vi på med infrastruktur. Jag hade helst velat göra en hundraprocentig sanering först, för att kunna planera grönområden och sånt.Beslutet innebär att vi inte kan jobba lika effektivt och vi kommer åka på lite extra provtagningar, men det är väl bara att gilla läget.

Fakta Karlitområdet

I beslutet den 2 juni förbjuds Karlholm Utveckling KB av Länsstyrelsen Uppsala Län att fortsätta saneringsåtgärderna av industriområdet och deponin i Karlits gamla fastighet. Beslutet gäller tills vidare och vid överträdelse kan det kosta bolaget 500 000 kronor i vite. De enda undantagen för beslutet gäller omhändertagandet av lakvatten från deponin och Länsstyrelsens undersökning av urschaktade områden och en annan markundersökning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!